Репозитарій наукових публікацій

Наукові статті


стаття 
Scopus/Web of Science 
335 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин
"Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення загальних показників потреби населення у вуглеводах, які повинні надходити з продуктами харчування"
Видавник: НЕЖ: Актуальні проблеми економіки.-2011.- № 9 (123). – С. 195-199

стаття 
Scopus/Web of Science 
337 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Гора В.А.
"Гора В. А. Особливості системи професійної підготовки курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій"
Видавник: Pedagogy and Psychology, I (7), Issue: 14, 2013. – C. 107 – 111

стаття 
Scopus/Web of Science 
309 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю. Хабермас, Усов Д.В.
"Коммуникативная версия теории общественного договора в период перехода к информационному обществу"
Видавник: Электронный научный журнал "Философские проблемы информационных технологий и киберпространства". – Пятигорск, 2014. - Выпуск 8, №2. – С.41-55.

стаття 
363 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В. Yakhno O. Kostiuk D.
"Features of pulsation flows of a viscous fluid at the outlet of gear pump Stas S. Features of pulsation flows of a viscous fluid at the outlet of gear pump / D. Kostiuk, O. Yakhno, S. Stas // Technical University of Gabrovo, ISC UniTech. – 2013. - V. III."
Видавник: ISC Unitech, Technical University of Gabrovo, V. IIІ , - 2013. – P. 307-311

стаття 
364 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В.
"Реологічні особливості поверхнево-активних добавок, що використовуються для піноутворення"
Видавник: Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. – 2013. - №67 - С.240-С. 25-29.

стаття 
1554 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дивень В. І.
"Характерні риси бойового застосування повітряних десантів у локальних війнах і зброїних конфліктах др.. пол.. ХХ ст.."
Видавник: Вісник ЧДУ ім. Б. Хмельницького Серія: історичні науки

стаття 
Scopus/Web of Science 
317 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Куценко М.А.
"Куценко М.А. Економічна та соціально-економічна ефективність підготовки кадрів для системи цивільного захисту України"
Видавник: Актуальні проблеми економіки №7 (157), 2014. – К.: с. 358-365

стаття 
Scopus/Web of Science 
333 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин
"Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: потреба населення у харчових білках"
Видавник: НЕЖ: Актуальні проблеми економіки.-2011.- №7(121).-С.-195-199

стаття 
Scopus/Web of Science 
334 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин
"Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення потреби жителів країни у жирах"
Видавник: НЕЖ: Актуальні проблеми економіки.-2011.- № 8 (122).- С. 265-269

стаття 
Scopus/Web of Science 
336 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин
"Бужин О.А. Структуризація собівартості продукції – підґрунтя вдосконалення системи управління у птахівничих підприємствах"
Видавник: НЕЖ: Актуальні проблеми економіки.-2011.-№ 11(125).- С. 116-120

стаття 
закордонне видання 
214 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  S. Stas, D. Kolesnikov, O. Yakhno
"Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass "
Видавник: Journal of the Technical University of Gabrovo. – 2017. – Vol. 54. – P. 23-26.

стаття 
1550 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Особистісні особливості начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України з різним рівнем професійної успішності"
Видавник: Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Вип.

стаття 
закордонне видання 
215 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Спіркіна О.О., Чубіна Т. Д.
"Групповая социальность: анализ и характеристики"
Видавник: Оралдын гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. Государственное управление. Филологические науки. Педагогические науки. Право. Технические науки. - г. Уральск: ЖШС "Уралнаучкнига".

стаття 
Scopus/Web of Science 
318 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  (Куценко М.А.)Chuban V.S., Kutsenko M.A., Alekseeva O.S.
"Kutsenko M.A. Organizational and economic aspects of fire safety"
Видавник: Actual Problems of Economics №8 (158), 2014. – К.: p. 516-520

стаття 
1549 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Необхідність формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби МНС України"
Видавник: Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. – Харків: ХНУ, 2007. - №37(759). –с. 242-246

стаття 
1548 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Динаміка психологічних характеристик рятувальника під час професійного становлення"
Видавник: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. - №18(42). – с. 240-246

стаття 
1547 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В. O. Yahno
"The analysis of the factor influencing hydrodynamics of a stream of a viscous liquid in a fire trunk."
Видавник: ISC UniTech’06’, V.II, p.432-436

стаття 
1546 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В. Шкарабура М.Г. Яхно О.М.
"Струи высокого давления и факторы, оказывающие на них влияние."
Видавник: Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 92. Частина ІІ. – С. 115-121

стаття 
1545 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В.
"Процес моніторингу концентрації небезпечних речовин при аварійному викиді"
Видавник: Пожежна безпека: теорія та практика. Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017

стаття 
1544 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Маладика І.Г. Яковлєва Р.А., Спіріна Є.Ю., Галічевська Е.В., Гончаренко В.Ф.
"Исследование стойкости к термическому окислению графитов, интеркалированных серной кислотой"
Видавник: Коммунальное хазяйство городов. Серия технические науки. - № 88. – С. 68-75.

стаття 
1543 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Баранник В.В., Кулица О.С.
" Технологическая концепция обработки базовых кадров для снижения интенсивности кодового представления"
Видавник: не зазначено

стаття 
1542 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Кропиви М. О. С.В. Поздєєв, Ю.А. Отрош, А.М. Омельченко
"Метод інтерпретації температурних полів у перерізі залізобетонних балок"
Видавник: Збірник наукових Серія : Галузеве машинобудування, будівництво. Випуск №2(44).-.2015-ПолтНТУ ISSN 2409-9074 70-78 ст.

стаття 
1541 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Кропиви М. О. С.В. Поздєєв, Я.В. Горбаченко, О.В. Некора
"Исследование поведения деревяных балок с огнебиозащитой при пожаре"
Видавник: Научный журнал Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь №2 (22), 2015. ISSN 2075-8529 12-18ст.

стаття 
Scopus/Web of Science 
319 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Куценко М.А.
"Kutsenko M.A. Economic valuation of contribution of personnel education to providing civil defence of Ukraine"
Видавник: Actual Problems of Economics №2, 2015.

стаття 
Scopus/Web of Science 
320 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В.М. Нуянзін, А.І. Ковальов
"Нуянзін В.М. Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних чинників на вогнестійкість залізобетонної колони"
Видавник: Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 6/2014 (89). Частина 1. – С. 153-158.

стаття 
закордонне видання 
301 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  O. Zemlianskiy A. Zemlianskiy
"Detection of electric shock hazard with condactive fire extinguishing composition"
Видавник: Unitech, Technical university of Gabrovo, Bulgari, 2017.- vol.1-p. 234-237

стаття 
Scopus/Web of Science 
323 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В.М. Нуянзін
" Нуянзін В.М., Ковальов А.І. «Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних факторів на вогнестійкість залізобетонної колони"
Видавник: Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

стаття 
373 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дивень В. І.
"Форми та способи застосування сил швидкого реагування провідних країн світу у зброїних конфліктах кінця ХХ ст..// Воєнні конфлікти другої половини ХХ ст."
Видавник: Збірник наукових статтей К.: Ін-т історії України НАН України

стаття 
374 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Експериментальне вивчення професійно важливих якостей начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту"
Видавник: Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Випуск 3. ч.2. – Харків: УЦЗУ, 2007. – с. 296-303

стаття 
375 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Діяти професійно за будь-яких умов"
Видавник: Надзвичайна ситуація. Випуск №12. – К.: МНС, 2005. – с. 46-47

стаття 
Scopus/Web of Science 
313 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мигаленко К.І., Нуянзін В.М., Домінік А.М., Землянський О.М., Поздєєв С.В.
"Розробка способу обмеження поширення пожеж в торф’яних природніх екосистемах"
Видавник: Східноєвропейськи й журнал передових технологій №1 м. Харків.

стаття 
1540 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Заїка П. І. Ващенко В.А.
"Методики для определения скорости горения металлизированных конденсированных систем в различных условиях эксплуатации"
Видавник: Збірник «Проблеми пожарной безопасности». - № 25, УЦЗ, м. Харків. – С. 38-43.

стаття 
1539 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності майбутніх рятувальників"
Видавник: Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. Філософія, психологія, філологія, історія. – Дрогобич: ДДПУ, 2007. - №19. –с. 66-76

стаття 
1538 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Аналіз психологічних особливостей професійної діяльності гірничорятувальників"
Видавник: Вісник. Збірник наукових праць Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 8. – К.: КиМУ, 2006. с – 140-147

стаття 
1537 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Поздєєв С.В., Нуянзін О.М.
"Аналіз впливу помилок вимірювання у температур на похибку визначення теплофізичних характеристик залізобетонної колони, яка зазнала впливу кліматичних факторів"
Видавник: Героїв Чорнобиля. Випуск № 13. «Пожежна безпека : теорія і практика» – С. 82 – 91

стаття 
379 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В. Шкарабура М.Г. Яхно О.М.
"Анализ особенностей течения вязкой жидкости в насадках."
Видавник: XI Міжнародна науково-практична конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”

стаття 
376 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Особливості ергономічного проведення аварійно-рятувальних робіт"
Видавник: Науковий вісник УкрНДІПБ № 1(11). – К.: УкрНДІПБ, 2005. – с. 151-156

стаття 
1552 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г.
"Психологічні аспекти професійної діяльності рятувальників"
Видавник: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. – Харків: ХНУ, 2006. - № 35(718). – с. 114-117

стаття 
закордонне видання 
229 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko
"The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems"
Видавник: Unitech’17. – Technical University of Gabrovo. – 2017. – Vol. III. – P. 153-157.

стаття 
закордонне видання 
230 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko
"The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems"
Видавник: Unitech’17. – Technical University of Gabrovo. – 2017. – Vol. III. – P. 153-157.

стаття 
1551 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А. Г. Левченко А.Д., Левченко Д.Є., Кришталь М.А.
"Психологічний аналіз професійної діяльності фахівців радіаційно-хімічних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України"
Видавник: Вісник Національної академії оборони України: збірник наукових праць. – К.: НАОУ, 2010. – Вип. 1(14). – С. 118-124.

стаття 
Scopus/Web of Science 
308 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Усов Д.В.
"Історико-філософські виміри взаємин політики та моралі"
Видавник: Антропологічні виміри філософських досліджень. Зб.наук. праць. – Дніпропетровськ, 2014. – №5. - С.120-128.

стаття 
Scopus/Web of Science 
307 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Томіленко А.Г.
"The international Chernobyl project and the preservation of nuclear safety in Ukraine and Europe"
Видавник: UniTech. - Technical University of Gabrovo: University publishing house. «V. Aprilov», 2013. – V. IV. – P. 196-203.

стаття 
Scopus/Web of Science 
330 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А.А. Бужин
"Бужин А.А. Определение уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала"
Видавник: НЕЖ: Актуальні проблеми економіки.-2015.- № 1.- С. 352-359

стаття 
Scopus/Web of Science 
331 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин
"Бужин О.А. Калькуляція показника собівартості підрозділу пожежної охорони підприємства"
Видавник: НЕЖ: Актуальні проблеми економіки.-2014.- № 8.- С.122-126

стаття 
Scopus/Web of Science 
332 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А.А. Бужин
"Бужин А.А. Человеческий капитал – перманентное устранение экономической эксплуатации"
Видавник: НЕЖ: Актуальні проблеми економіки.-2014.- № 7. – С. 23-28

стаття 
фахове видання 
2018 
188 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ножко І.О.
" Дослідницька компетентність як наукова категорія "
Видавник: Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.Черкаси 2018. – № 1 – С. 69-74. (Index Copernicus)

стаття 
2018 
383 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю. П.
"Етапи формувального експерименту з розвитку готовності курсантів ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності університету"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. - №1 (60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ іиені В.О.Сухомлинськго, 2018. 420 с. – С.228 – 233.

стаття 
фахове видання 
2018 
187 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ножко І.О.
"Активізація навчальної діяльності майбутніх фахівців пожежної безпеки як важливий чинник формування професійної компетентності"
Видавник:       Молодь і ринок: щомісячний наук.-педаг. журнал. 2018. № 5 (160). С. 144–147.(Index Copernicus)

стаття 
2017 
504 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Горенко Л.М.
"Мобілізація земельної власності в Камянському маєтку Давидових у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. Серія: Історичні науки – Число 26. Вип. 10/ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017 – С. 103-110.

стаття 
2017 
503 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Сердюк Є.О., Григоренко К.В.
"Математиче моделювання руху сферичного тіла"
Видавник: Журнал "Вимірювальна техніка та метрологія": – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017.

стаття 
2017 
502 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Горенко Л. М., Томіленко А. Г.
"The specifics of the organization of teaching children of primary school age the basics of security"
Видавник: Unitech’17. – Technical University of Gabrovo, Университетско издателство “Васил Априлов”, Республика Болгария, 2017. – Vol. IV. – P. 258-263

стаття 
2017 
501 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Усов Д.В.
"Проблема прав людини в сучасному контексті ідеї суспільної угоди "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – С.139-143.

стаття 
2017 
500 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Усов Д.В.
"Контрактуалістичний дискурс основних сучасних моделей свободи, справедливості та толерантності "
Видавник: Мультиверсум. Філософський альманах. [Зб. наук. праць]. – Вип. 1. – К.: Український Центр духовної культури, 2017. – С.108-121.

стаття 
2017 
499 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Усов Д.В.
"The problem of freedom: modern philosophical discourses "
Видавник: UNITECH 2017. International Scientific Conference. Proceedings. Volume IV. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2017. – P.182-187.

стаття 
2017 
498 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Коротяєв С. І.
"Форми організації навчання дітей дошкільного віку. Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. – С. 161-162.

стаття 
2017 
497 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д.
"Сучасна українська родина: гендерні пріоритети"
Видавник: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гендерна ідентичність: між традиційністю і постсучасністю» - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2017. - ? с. – С. ?-?.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
192 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Pozdieiev S., Nuianzin O., Sidnei S., Shchipets S.
"Computational study of bearing walls fire resistance tests efficiency using different combustion furnaces configurations"
Видавник: 6th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” Transbud-2017. Kharkiv, Ukraine, April, 2017. 8 of 460 p.

стаття 
закордонне видання 
2017 
193 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А.
"Психологические особенности развития гуманных отношений у будущих психологов в условиях пасторального тренинга "
Видавник: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXVIII International Research and Practice Conference «Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions of objective complication of the pe

стаття 
2017 
496 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т. Д., Підгорецький Ю.В.
"Пропаганда: основні приклади класифікації"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. – С. 163-168.

стаття 
2017 
495 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д.
"Національне підґрунтя теорії еліти В'ячеслава Липинського"
Видавник: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (з міжнародною участю) «ГУМАНІТАРНИЙ ВСЕСВІТ: ЛЮДИ, ІДЕЇ, ПОДІЇ». – Львів, 2017 (24-30 квітня). – Секція 1. Людина і суспільство. – Режим доступу до джерела: http://virt.ldubgd.edu.ua/plug

стаття 
2017 
494 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О.
"Надія Суровцова: портрет на тлі епохи"
Видавник: Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Число 26. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – (Серія : Історичні науки). – 173 с. – С. 84–90.

стаття 
2017 
384 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Демешок В. В. Залевська А. Ю. Луценко Ю. В. Тищенко О. М.
"Calculation method for evaluating the fire resistance of timber slabs with use the finite elements method. "
Видавник: XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics A collective monograph edited by Jarosław Boryca, Dorota Musiał Series:Monografie Nr 68. Częstochowa 2017.

стаття 
2017 
385 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Підгорецький Ю.В.
"Characteristics of administrative activity of management personnel in the field of fire safety - an important component of the mechanism of implementation of personnel policy"
Видавник: Materials of the XVIII International Scientific Conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics». – Monografie Nr 68. – Częstochowa, 2017. – 518 s. – S. 400-404.

стаття 
2017 
386 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т. Д., Підгорецький Ю.В.
"Пропаганда: основні приклади класифікації"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. – С. 163-168.

стаття 
2017 
387 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О.,
"Вычислительное исследование эффективности испытаний на огнестойкостьнесущих стен в огневых печах"
Видавник: XVIII International Scientific Conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics, Czestochowa, 2017. – Monografie Nr 68 – P. 439-444

стаття 
2017 
388 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А.
"Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 126 с. – С. 89-100.

стаття 
2017 
389 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Kyrychenko O., Yatsenko I., Antonyuk V., Vashchenko V.
"Improving the reliability instruments of measuring and thermal control of objects of different physical nature by the finish of electron beam processing surfaces of optical elements”, “Machines. Technologies. Materials"
Видавник: Int. J. for Science and Innovations for the Industry “Machines. Technologies. Materials”. 1, 20 – 23 (2017), ˂http://www.stumejournals.com /mtm/Archive/2017/1-2017.pdf

стаття 
2017 
405 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ротар В.Б.
"Формування особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах поза аудиторної самостійної роботи"
Видавник: Вісник Черкаського університету. Черкаси 2017.,- Вип. 3.17 –С. 108 – 114 (Index Copernicus)

стаття 
2017 
390 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т. В., Поздеєв С. В., Зав’ялова О. Л., Костенко В. К.
"Математичне моделювання зовнішнього теплового навантаження на пожежника-рятувальника при горінні рідких нафтопродуктів в резервуарах"
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук, праць. Вип. 99 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова - Дніпро, 2017. - 228 с. (в обкл.). - Серія: Створення високотехнологічних екокомпле

стаття 
2017 
391 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т. В., Поздеєв С. В., Зав’ялова О. Л., Костенко В. К.
"Математичне моделювання процесу тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін"
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук, праць. Вип. 99 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова - Дніпро, 2017. - 228 с. (в обкл.). - Серія: Створення високотехнологічних екокомпле

стаття 
2017 
392 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  O. Zemlianskiy, I. Maladyka, O. Miroshnik, I. Shkarabura, G. Kaplenko
"Forecasting the emergency exposure environment with use of urgent data"
Видавник: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ 6/4 (90) 2017

стаття 
2017 
393 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Мосов С.П.
"Мир і війна"
Видавник: Оборонний вісник. – 2017. - № 9. – 32 с. – С. 28-32.

стаття 
2017 
394 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т. Д., Мосов С.П.
"Історико-соціологічний аналіз етнічної самосвідомості"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. – С. 4-6.

стаття 
2017 
395 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Мосов С.П.
"Загальні тенденції становлення та розвитку пожежної аеродромної техніки "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 2.

стаття 
2017 
396 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Мосов С.П.
"Origin and formation of aviation"
Видавник: Nauka i studia. – Przemyśl, 2017. - № 11(172). – 80 s. – S. 21-24.

стаття 
2017 
397 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Поздєєв С. В., Некора В. О., Омельченко О.М., Медвідь Б.
"The evaluation of fire resistance for reinforced concrete beam with use experimental-calculation method"
Видавник: XVIII International Scientific Conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics, Czestochowa, 2017. – Monografie Nr 68 – P. 434-439

стаття 
2017 
398 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Н.А. Кибальна
"Воспитание мотивации будущих специалыстов гражданской защиты к проявлению ответственности в профессиональной деятельности"
Видавник: Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions of objective complication of the person`s social adaption proctsses : collective monograph / P. Pavlov : International Academy of Science and Higher Education; – London., IASHE,

стаття 
2017 
399 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Н.А. Кибальна
"Тhe structure of professional responsibility of future specialist of civil protection "
Видавник: SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNE TWORZENIE : zbirnik naukvig prac / redakcja naukowa Marija Chepil – Warszawa, 2017., рр. 207–217.

стаття 
2017 
400 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О.
"Проблеми автоматизації розрахунків масштабів аварій на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті і шляхи їх вирішення"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – Ч.: ЧІПБ, 2017. – №2.

стаття 
2017 
401 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  М. О. Пустовіт, В. М. Нуянзін, А. О. Биченко
"Удосконалення засобів прогнозування наслідків масштабів аварій повязаних з обігом небезпечних хімічних речовин"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – Ч.: ЧІПБ, 2017. – №2.

стаття 
2017 
402 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Григор'ян М. Б., Нофахове видання С. В., Круковский П.Г.
"ОЦЕНКА ОГНЕЗАЩИТНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЕРМИКУЛИТО-ЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ «ЭНДОТЕРМ 210104» СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека УкрНДІПБ, 2017, № 21 (3) с.11-19

стаття 
2017 
403 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Григор'ян М. Б., Григор'ян Б. Б.
"ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З СИСТЕМОЮ ВОГНЕЗАХИСТУ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТА КЛЕЮ “CAPATECT KLEBE – UND SPACHTELMASSE 190 GRAU W 100”"
Видавник: Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (подано до друку).

стаття 
2017 
404 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ротар В.Б.
"Самостійна робота як засіб формування правової компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту"
Видавник: Вісник Черкаського університету, Черкаси 2016., - Вип.8.16. – С 98-104

стаття 
2017 
406 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Шаріпова Д.С. Снісаренко А.Г.
" Особливості впливу емоційних переживань на індивідуальну поведінку спортсменів-стрілків під час змагань."
Видавник: Шаріпова Д.С. Особливості впливу емоційних переживань на індивідуальну поведінку спортсменів-стрілків під час змагань / Д.С. Шаріпова, А.Г. Снісаренко // Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. праць. – Харків: НУЦЗУ, 2017. – Вип. 21. – С

стаття 
2017 
407 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О.
"Проблеми автоматизації розрахунків масштабів аварій на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті і шляхи їх вирішення"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – Ч.: ЧІПБ, 2017. – №2.

стаття 
2017 
408 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  М. О. Пустовіт, О. Г. Мельник, С. Г. Сисоєнко, В. М. Рудницький
"Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації"
Видавник: Науковий журнал «Захист інформації»: – Київ: НАУ, 2017. – Том 20, №4 (2017)

стаття 
2017 
409 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  М. О. Пустовіт, В. М. Нуянзін, А. О. Биченко
"Удосконалення засобів прогнозування наслідків масштабів аварій повязаних з обігом небезпечних хімічних речовин"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – Ч.: ЧІПБ, 2017. – №2.

стаття 
2017 
410 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Лазуренко Ю.М, Мигаленко О.І.
"Значення сільськогосподарської кооперації для розвитку продуктивних сил аграрного сектора економіки України в період непу: історіографія проблеми "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 167 c. – (Серія: Історичні науки). - C. 119-125

стаття 
2017 
411 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Таран Є.О.
"Особливості професійної підготовки рятувальників"
Видавник: Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum . Pedagogika. – Praha, 2017.

стаття 
2017 
412 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Таран Є.О.
"Причини та історичні умови виникнення спецодягу, як засобу індивідуального захисту "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 167 c. – (Серія: Історичні науки). - C. 126-131

стаття 
2017 
413 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Kostenko T., Maiboroda A., Pokaliuk V., Nuianzin O., Nesterenko A.
"Modeling of transportation processes in thermal suits with heat extraction "
Видавник: XVIII International Scientific Conference New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. – monografie № 68 – с. 422-427

стаття 
2017 
414 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Покалюк В. М.
"Ділова гра в професійній підготовці майбутніх фахівців Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України"
Видавник: Науковий журнал "Неперервна освіта: акмеологічні студії" №2, 2017

стаття 
2017 
415 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Покалюк В. М., Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А.
"Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників"
Видавник: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», випуск № 3(25): том 1. – Київ: 2017. с. – 159-165.

стаття 
2017 
416 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А.
"Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників"
Видавник: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», № 3 (25), 1 т. 2017 – 200 с. - С. 159-164

стаття 
2017 
417 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко В. К., Нестеренко А. А. , Нуянзін О. М., Покалюк В. М.
"Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 126 с. – С. 42-49.

стаття 
2017 
418 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Сербин В. А., Покалюк В. М.
"Підвищення дієвості професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів"
Видавник: Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 26.  – Х.: НУЦЗУ, 2017. – С. 59-63

стаття 
2017 
419 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А.
"Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 126 с. – С. 89-100.

стаття 
2017 
420 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М. Кришталь М. А. Кришталь Д. О. Рога М. П.
"Дослідження рівномірності прогріву несучої стіни в залежності від конструкції та дизайну вогневої печі"
Видавник: Вісті Донецького гірничого інституту: Всеукраїнський науково-технічний журнал / Гол. ред. Башков Є.О. — Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ» №1(40), 2017. — 266 с. – С. 34-39

стаття 
2017 
421 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А.
"Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників"
Видавник: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», № 3 (25), 1 т. 2017 – 200 с. - С. 159-164

стаття 
2017 
422 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т. В., Нестеренко А. А., Нуянзін О. М., Покалюк В. М.
"Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 126 с. – С. 42-49.

стаття 
2017 
423 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Майборода А.О.
"Охолоджуючий пристрій теплозахисного костюму пожежника-рятувальника "
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 2 (6). – Київ: 2017.

стаття 
2017 
424 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О.,
"Вычислительное исследование эффективности испытаний на огнестойкостьнесущих стен в огневых печах"
Видавник: XVIII International Scientific Conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics, Czestochowa, 2017. – Monografie Nr 68 – P. 439-444

стаття 
2017 
425 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А.
"Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 126 с. – С. 89-100.

стаття 
2017 
426 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М. Кришталь М. А. Кришталь Д. О. Рога М. П.
"Дослідження рівномірності прогріву несучої стіни в залежності від конструкції та дизайну вогневої печі"
Видавник: Вісті Донецького гірничого інституту: Всеукраїнський науково-технічний журнал / Гол. ред. Башков Є.О. — Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ» №1(40), 2017. — 266 с. – С. 34-39

стаття 
2017 
427 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А.
"Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників"
Видавник: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», № 3 (25), 1 т. 2017 – 200 с. - С. 159-164

стаття 
2017 
428 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко В. К., Нестеренко А. А., Нуянзін О. М., Покалюк В. М.
"Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація: збірник наукових праць. - Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. - № 1. – С. 42-48

стаття 
2017 
429 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Майборода А.О.
"Охолоджуючий пристрій теплозахисного костюму пожежника-рятувальника "
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 2 (6). – Київ: 2017.

стаття 
2017 
430 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Магльована Т.В., Завялова О.Л., Костенко В.К.
"Підвищення ефективності очищення шахтних вод з використанням гуанідинових флокулянтів"
Видавник: Вісті Донецького гірничого інституту:— Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. —№1 (40) – С.176-182.

стаття 
2017 
431 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Магльована Т.В., Нижник Т.Ю., Ножко І.О.
"Використання біоцидних полімерних реагентів для удосконалення технології знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – 2017.−№2.

стаття 
2017 
432 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Андрієко М. В., Березовський О. І., Слюсар А. А.
"Управління ризиками - шлях до безпеки"
Видавник: Надзвичайна ситуація плюс: Вісник УкрНДІЦЗ, 2017.

стаття 
2017 
433 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Калиновський А. Я.., Коваленко Р. І., Березовський О. І.
"Розробка організаційної системи проведення технічного обслуговування аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу"
Видавник: Збірник наукових праць "Проблеми надзвичайних ситуацій". НУЦЗ України, Харків. - № 26. 2017 рік.

стаття 
2017 
434 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хаткова Л.В.
"Промислова безпека – важлива умова ефективності системи управління підприємством "
Видавник: Промислове будівництво та інженерні споруди Науково-виробничий журнал. – Київ: №4, 2016. – С.40-43.

стаття 
2017 
435 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Куліца О.С., Дендаренко В.Ю.
"Технології моніторингу пожежної безпеки з багаторівневим перетворенням інформації "
Видавник: Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба. –Х.: Издательство «Лидер», 2017. С.85-95

стаття 
2017 
436 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г.
"Дослідження ефективності застосування інформаційних технологій при вивченні профільних дисциплін майбутніми рятувальниками "
Видавник: Збірник наукових праць УДПУ. (подано до друку).

стаття 
2017 
437 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Міненко О.В., Дядюшенко О.О.
"Український контекст інтерпретації трагедії «Король Лір» Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського"
Видавник: Англістика та американістика : зб. наук. праць / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ЛІРА, 2017. – Вип. 14. – 184 с. С. 95 – 101. (фахове видання)

стаття 
2017 
438 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Міненко О.В., Дядюшенко О.О.
"Способи перекладу неологізмів в англій-ській мові"
Видавник: Вісник наукового гуманітарного товариства: Наукові праці. – Черкаси: Вид-во ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – Вип. 17. – с.156, С. 100-102. (не фахове видання).

стаття 
2017 
439 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дивень В.І.
"Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплової дії дифузійного факела полумʼя "
Видавник: Науковий вісник НЛТУ України том 27, №7 (2017) (подано до друку).

стаття 
2017 
440 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Потеха А.В., Грушовинчук А.В.
"Определение экспериментальных траекторий и других геометрических характеристик пожарных струй с помощью фотосъемки"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. – 2017. – № 1(3). – С.138-149

стаття 
2017 
441 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  V. I. Osipenko, Ya.V. Zmaga, A. U. Novgorochenko, T. V. Samchenko,
"RESEARCH OF BEHAVIOR OF WOODEN BEAMS WITH FIRE BIO PROTECTION IN FIRE "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 124 с., с.101-108

стаття 
2017 
442 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Демешок В. В. Залевська А. Ю. Тищенко Є. О. Змага Я. В.
"The study of carrying capacity of timber slabs with use the finite elements method."
Видавник: MATERIALS SCIENCE, ENGINEERING AND CHEMISTRY. MATEC Web of conferences.6th International Scientific Conference «Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings»/ Transbud-2017, Kharkiv, Ukraine.

стаття 
2017 
443 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  O. Zemlianskiy, I. Maladyka, O. Miroshnik, I. Shkarabura, G. Kaplenko
"Forecasting the emergency exposure environment with use of urgent data"
Видавник: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ 6/4 (90) 2017

стаття 
2017 
444 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин, В.А. Гора, О.М. Землянський
"Визначення ціни на засоби цивільного захисту "
Видавник: Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць №9 (196).-К., 2017р. С. 44-49.

стаття 
2017 
445 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В.
"Дослідження зони хімічного забруднення експериментальним методом у задачах прогнозування"
Видавник: Пожежна безпека: теорія та практика. Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017

стаття 
2017 
446 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Касярум С.О.
"ІКТ у підготовці фахівців у галузі соціальних та поведінкових наук"
Видавник: ВісникЧеркаського університету. Серія. Педагогічні науки (журнал занесений до науково метричної бази Index Copernicus (IC))

стаття 
2017 
447 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Касярум С.О.
"Математична складова в історії підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки"
Видавник: Збірник наукових праць "Актуальні питання природничо-математичної освіти" (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка)

стаття 
2017 
448 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хотунов В.І., Частоколенко І.П.
"Автоматизована система обліку засобів запобіганню нещасних випадків на підприємствах"
Видавник: Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет

стаття 
2017 
449 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Частоколенко І.П.
"Зносостійкість покриттів на основі самофлюсуючих сплавів з домішками гідридів університет"
Видавник: Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет

стаття 
2017 
450 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Сердюк Є.О., Григоренко К.В.
"Математиче моделювання руху сферичного тіла"
Видавник: Журнал "Вимірювальна техніка та метрологія": – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017.

стаття 
2017 
451 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хотунов В.І., Марченко А.П.
"Автоматизована система обліку засобів запобіганню нещасних випадків на підприємствах"
Видавник: Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет

стаття 
2017 
452 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Григор'ян М. Б., Григор'ян Б. Б.
"ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З СИСТЕМОЮ ВОГНЕЗАХИСТУ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТА КЛЕЮ “CAPATECT KLEBE – UND SPACHTELMASSE 190 GRAU W 100”"
Видавник: Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (подано до друку).

стаття 
2017 
453 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А.
"Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників"
Видавник: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», № 3 (25), 1 т. 2017 – 200 с. - С. 159-164

стаття 
2017 
454 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т. В., Нестеренко А. А., Нуянзін О. М., Покалюк В. М.
"Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 126 с. – С. 42-49.

стаття 
2017 
455 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т. В., Поздеєв С. В., Зав’ялова О. Л., Костенко В. К.
"Математичне моделювання зовнішнього теплового навантаження на пожежника-рятувальника при горінні рідких нафтопродуктів в резервуарах"
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук, праць. Вип. 99 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова - Дніпро, 2017. - 228 с. (в обкл.). - Серія: Створення високотехнологічних екокомпле

стаття 
2017 
456 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Майборода А.О.
"Охолоджуючий пристрій теплозахисного костюму пожежника-рятувальника "
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 2 (6). – Київ: 2017.

стаття 
2017 
457 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський
"Визначення ціни на засоби цивільного захисту "
Видавник: Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць №9 (196).-К., 2017р. С. 44-49.

стаття 
2017 
458 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський
"Визначення ціни на засоби цивільного захисту "
Видавник: Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць №9 (196).-К., 2017р. С. 44-49.

стаття 
2017 
459 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А.В. Швиденко, О.М. Черненко
"Дослідження адекватності удосконаленого розрахункового методу визначення меж вогнестійкості залізобетонних конструкцій на основі модифікованого бетону"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. Черкаси: ЧІПБ. – Випуск 2.– 2017.

стаття 
2017 
460 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський
"Визначення ціни на засоби цивільного захисту "
Видавник: Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць №9 (196).-К., 2017р. С. 44-49.

стаття 
2017 
461 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин
"Рост реальной заработной платы – главный фактор благосостояния народа"
Видавник: Общество и экономика №5, 2017 С. 137-139.

стаття 
2017 
462 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Бужин О.А., Дендаренко Ю.Ю., Сенчихин Ю.Н.
" Методика оценки организационно-функциональной эффективности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров "
Видавник: Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудовНУГЗУ. Выпуск 40, 2016. – С.44-47.

стаття 
фахове видання 
2017 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дядюшенко О.О., Міненко О.В.
"Український контекст інтерпретації трагедії «Король Лір» Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського)"
Видавник: Англістика та американістика : зб. наук. праць / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ЛІРА, 2017. – Вип. 14. – 184 с. С. 95 – 101.

стаття 
2017 
463 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А.В. Швиденко, О.М. Черненко
"Дослідження адекватності удосконаленого розрахункового методу визначення меж вогнестійкості залізобетонних конструкцій на основі модифікованого бетону"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. Черкаси: ЧІПБ. – Випуск 2.– 2017.

стаття 
2017 
464 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Пархоменко Т.В., Черненко О.М.
"Стрес – фактор та його вплив на людину в екстремальних умовах. "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 17. Стр. 148 – 152. фахове видання. 2017 р.

стаття 
2017 
465 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський
"Визначення ціни на засоби цивільного захисту "
Видавник: Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць №9 (196).-К., 2017р. С. 44-49.

стаття 
2017 
466 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А.В. Тарасенко
"Формування знань з культури безпеки, як пріоритетне питання в контексті збереження сталого розвитку суспільства"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. Черкаси: ЧІПБ. – Випуск 2.– 2017.

стаття 
2017 
467 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Д.А. Журбинський, А.В. Тарасенко
"Формування знань з культури безпеки, як пріоритетне питання в контексті збереження сталого розвитку суспільства"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. Черкаси: ЧІПБ. – Випуск 2.– 2017.

стаття 
2017 
468 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Пархоменко Т.В., Черненко О.М.
"Стрес – фактор та його вплив на людину в екстремальних умовах. "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 17. Стр. 148 – 152. фахове видання. 2017 р.

стаття 
2017 
469 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Куліца О.С., Дендаренко В.Ю.
"Технології моніторингу пожежної безпеки з багаторівневим перетворенням інформації "
Видавник: Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба. –Х.: Издательство «Лидер», 2017. С.85-95

стаття 
2017 
470 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дмитренко М.Й.
"Домодерні культурні форми самоорганізації світу праці: Homo faber структурує життєвий світ "
Видавник: Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків:ХАІ, 2017. – № 1. – С. 74-84

стаття 
2017 
471 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дмитренко М.Й.
"Корпоративна культура у дискурсі тілесності"
Видавник: «Гілея: науковий вісник»: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 127. – С. 244-248.

стаття 
2017 
472 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Демченко А.В.
"Формування психологічної готовності курсанта Державної служби України з надзвичайних ситуацій до професійної діяльності в процесі навчання "
Видавник: Науковий вісник Херсонського держаного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип.2. – Том 1. – Херсон, 2017. – С. 99-103.

стаття 
2017 
473 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Іващенко О.А.
"Формування лідерських якостей у майбутніх працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій "
Видавник: Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 268 с. – С. 245-251.

стаття 
2017 
474 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Кучеренко А.В.
"Педагогічне діагностування рівнів готовності майбутніх фахівців до інноваційної професійної діяльності "
Видавник: Педагогічне формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах : зб. наук. праць. – Вип. 54. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017.

стаття 
2017 
475 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. М. Кришталь А. А. Білека
"Кодекс професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України: рекомендації щодо розробки та впровадження"
Видавник: Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – 434 с. – (Серія «Державне управління»). - С. 236-244.

стаття 
2017 
476 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. М. Кришталь О. М. Дулгерова
"Організація патріотичного виховання курсантської молоді у ВНЗ ДСНС України "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства. – Черкаси: ЧІПБ імені героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2017. - 6-10.

стаття 
2017 
477 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. М. Кришталь О. М. Дулгерова
"Організація патріотичного виховання курсантської молоді у ВНЗ ДСНС України "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства. – Черкаси: ЧІПБ імені героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2017. - 6-10.

стаття 
2017 
478 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. М. Кришталь А. А. Білека
"Кодекс професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України: рекомендації щодо розробки та впровадження"
Видавник: Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – 434 с. – (Серія «Державне управління»). - С. 236-244.

стаття 
2017 
479 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чупанова Д. О.
"The features of regional journalism at the beginning of the xxi century: historical aspect"
Видавник: News of Science and Education. The features of regional journalism at the beginning of the xxi century: historical aspect. - Sheffield science and education ltd. - NR 7 (55) 25.11.2017. – 92 s. – S. 67.

стаття 
2017 
480 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чупанова Д. О.
"Вплив засобів масової інформації на суспільну свідомість українців (1991-2015 рр.)"
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 25. Вип. 9 / М-во освіти і науки країни, Черкас.держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 179 c. – (Серія: Історичні науки). – 132 С.

стаття 
2017 
481 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чупанова Д. О.
"Проблема класифікації засобів масової інформації в умовах суспільно-політичних перетворень в Україні у кінці 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст."
Видавник: Проблема класифікації засобів масової інформації в умовах суспільно-політичних перетворень в Україні у кінці 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20) (жовтень-грудень). Т. 1. 135 с., – С. 121.

стаття 
2017 
482 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чупанова Д. О.
"Публіцистичне мислення, сформоване радянськими ЗМІ в період застою, перебудови, гласності"
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 26. Вип. 10 / М-во освіти і науки країни, Черкас.держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017.– 173 c. – (Серія: Історичні науки). – 150 С.

стаття 
2017 
483 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чупанова Д. О.
"Розвиток краєзнавства на Черкащині - краю з багатою історією і самобутньою духовною культурою"
Видавник: Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 21 квітня 2017 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2017. – 302 с., - С.144.

стаття 
2017 
484 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В.С.
"Особливості державного маркетингу у сфері цивільного захисту"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. – С. 156-157

стаття 
2017 
485 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Підгорецький Ю.В.
"Characteristics of administrative activity of management personnel in the field of fire safety - an important component of the mechanism of implementation of personnel policy"
Видавник: Materials of the XVIII International Scientific Conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics». – Monografie Nr 68. – Częstochowa, 2017. – 518 s. – S. 400-404.

стаття 
2017 
486 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Мосов С.П.
"Origin and formation of aviation"
Видавник: Nauka i studia. – Przemyśl, 2017. - № 11(172). – 80 s. – S. 21-24.

стаття 
2017 
487 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Коротяєв С. І.
"Professional culture: the results of work and morality"
Видавник: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (з міжнародною участю) «ГУМАНІТАРНИЙ ВСЕСВІТ: ЛЮДИ, ІДЕЇ, ПОДІЇ». – Львів, 2017 (24-30 квітня). – Секція 4. Культура в сучасному світі. – Режим доступу до джерела: http://virt.ldubgd.edu.u

стаття 
2017 
488 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О.
"Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності) "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 167 c. – (Серія: Історичні науки). – С. 39-49.

стаття 
2017 
489 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д.
"Друковані засоби масової інформації: поняття, вимоги, перспективи розвитку"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. – С. 168-172.

стаття 
фахове видання 
2017 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Міненко О.В.
"Особливості рецепції англійського твору в контексті національного світогляду Лесі Українки"
Видавник: Науковий вісник Микола-ївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філоло-гічні науки (літературоз-навство) : збірник науко-вих праць / за ред. Оксани Філатової. - №2 (20), кві-тень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 201

стаття 
2017 
490 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Мосов С.П.
"Загальні тенденції становлення та розвитку пожежної аеродромної техніки "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 2.

стаття 
2017 
491 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т. Д., Мосов С.П.
"Історико-соціологічний аналіз етнічної самосвідомості"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. – С. 4-6.

стаття 
2017 
492 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д.
"Методика навчання правил пожежної безпеки в молодшому шкільному віці"
Видавник: Материали за XIII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука - 2017». – Volume 6 : Педагогически науки . Психология и социология. – София: «Бял ГРАД-БГ», 2017. – 112 с. – С. 44-47.

стаття 
2017 
493 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Мосов С.П.
"Мир і війна"
Видавник: Оборонний вісник. – 2017. - № 9. – 32 с. – С. 28-32.

стаття 
закордонне видання 
2017 
194 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Вороновська Л.Г., Іващенко О.А.
"Communicative-discoursive paradigm of studying the language nature "
Видавник: American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. Issue: 4 (7). - New York NY, USA : Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation, 2017. – P. 65-69.

стаття 
закордонне видання 
2017 
195 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А.
"Психологические особенности развития гуманных отношений у будущих психологов в условиях пасторального тренинга "
Видавник: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXVIII International Research and Practice Conference «Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions of objective complication of the pe

стаття 
закордонне видання 
2017 
196 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Вороновська Л.Г., Іващенко О.А.
"Communicative-discoursive paradigm of studying the language nature "
Видавник: American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. Issue: 4 (7). - New York NY, USA : Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation, 2017. – P. 65-69.

стаття 
фахове видання 
2017 
18 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Березовський А.І., Александров С.М., Костирка О.В.
"Зовнішнє теплове навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж на відкритій місцевості"
Видавник: Збірник наукових праць "Пожежна безпека" ЛДУБЖД – Вип. 31. – Львів, 2017

стаття 
2017 
530 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ковальов А. І. Потеха А.В., Грушовинчук А.В.
"Определение экспериментальных траекторий и других геометрических характеристик пожарных струй с помощью фотосъемки"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. – 2017. – № 1(3). – С.138-149

стаття 
фахове видання 
2017 
21 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.М. Мирошник О.М. Землянський О.В. Бас Д. В. Лагно
"Дослідження зони хімічного забруднення експериментальним методом у задачах прогнозування"
Видавник: Збірник наукових праць Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»

стаття 
закордонне видання 
2017 
201 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  S. Stas, D. Kolesnikov, O. Yakhno
"Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass/ "
Видавник: Journal of the Technical University of Gabrovo. – 2017. – Vol. 54. – P. 23-26.

стаття 
закордонне видання 
2017 
203 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Kostenko T., Maiboroda A., Pokaliuk V., Nuianzin O., Nesterenko A.
"Modeling of transportation processes in thermal suits with heat extraction"
Видавник: XVIII International Scientific Conference New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. – monografie № 68 – с. 422-427

стаття 
фахове видання 
2017 
22 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.М. Мирошник О.М. Землянський О.В. Бас Д. В. Лагно
"Процес моніторингу концентрації небезпечних речовин при аварійному викиді "
Видавник: Збірник наукових праць Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»

стаття 
фахове видання 
2017 
23 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю.Ю.Дендаренко А.А. Бужин Ю.Н. Сенчихин
"Методика оценки организационно-функциональной эффективности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров."
Видавник: Збірник наукових статей «Проблемы пожарной безопасности», № 41 – НУЦЗУ, Х., 2017. – с. 44-47.

стаття 
фахове видання 
2017 
24 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю.Ю. Дендаренко В.І. Дивень О.Д. Блащук
"Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплового потоку дифузійного факела полумʼя"
Видавник: Збірник наукових праць «Науковий вісник НЛТУ», м. Львів №9

стаття 
фахове видання 
2017 
25 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Рудницький В.М., Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О.
"Дослідження методу підвищення стійкості комп’ютерних криптографічних алгоритмів."
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2017. – Вип. 3. – С. 5–9.

стаття 
фахове видання 
2017 
26 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О.
"Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації."
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2017. – Вип. 4.

стаття 
закордонне видання 
2017 
209 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Professional training of the officers of civil protection service in Ukraine."
Видавник: News of Science and Education, №5 (53). – Science and Education Ltd, Sheffield, UK, 2017. – 118 p. – P.73–78.

стаття 
закордонне видання 
2017 
210 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Обрусна С.Ю.
"К вопросу о кодификации избирательного законодательства Украины "
Видавник: Prospects for the development of law. Collection of materials of the International Scientific Conference / Organizing Vilnius: Kazimieras Simonavičius University ", 2017. – 146 – 153 p.

стаття 
фахове видання 
2017 
27 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Снісаренко А.Г., Шаріпова Д.С. 
"Особливості впливу емоційних переживань на індивідуальну поведінку спорсменів-стрілків під час змагань"
Видавник: Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. праць. – Харків: НУЦЗУ, 2017. – Вип. 21. – С.203 – 211.

стаття 
фахове видання 
2017 
28 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дагіль В.Г. Хаткова Л. В.
"Проблемы надежности зданий и сооружений при воздействии высоких температур"
Видавник: Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди» Випуск 4 – Київ, 2017 С.41

стаття 
фахове видання 
2017 
213 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Єремеєва Н.Ф.
"Загальна стратифікація концептуального простору позитивного персонажу англійської народної казки"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1(19), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017 – С

стаття 
фахове видання 
2017 
216 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Обрусна С.Ю., Ільницький М.С.
"Роль виборчої системи у формуванні законодавчих органів"
Видавник: Право і суспільство – 2017.- №4.- С 10-17 Index Copernicus International (Республіка Польща).

стаття 
фахове видання 
2017 
217 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Обрусна С.Ю., Ільницький М.С.
"Становлення виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України: історико-правовий аспект"
Видавник: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». -2017.-Випуск 3.- Т 1. – С 61-67 Index Copernicus International (Республіка Польща).

стаття 
фахове видання 
2017 
218 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Єремеєва Н.Ф., Міненко О.В.
"Стратегия методов концептуального моделирования связного текста"
Видавник: Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О.Г. Хомчак. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип.7. – 285 с. С. 132-137.

стаття 
фахове видання 
2017 
219 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хряпак С.О.
"The Features of Surrealism in American Literature"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного універ-ситету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. — № 2 (20), жовтень 2017. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухом

стаття 
закордонне видання 
2017 
220 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А.
"Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ ДСНС України "
Видавник: Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції «Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення», на базі Варненського університету менеджменту (Болгарія, 1 липня – 13 липня 2017 року). Україна – Болгарія – Польща – Канада – Грузія –

стаття 
закордонне видання 
2017 
221 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А.
"Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ ДСНС України "
Видавник: Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції «Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення», на базі Варненського університету менеджменту (Болгарія, 1 липня – 13 липня 2017 року). Україна – Болгарія – Польща – Канада – Грузія –

стаття 
фахове видання 
2017 
29 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник О.Г., Мельник Р.П.
"Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі."
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2017. – Вип. 4.

стаття 
фахове видання 
2017 
30 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г.
"Дослідження ефективності застосування інформаційних технологій при вивченні профільних дисциплін майбутніми рятувальниками."
Видавник: Збірник наукових праць УДПУ. – 2017.

стаття 
фахове видання 
2017 
31 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю.Ю. Дендаренко В.І. Дивень О.Д. Блащук
"Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплового потоку дифузійного факела полумʼя"
Видавник: Збірник наукових праць «Науковий вісник НЛТУ», м. Львів №9

стаття 
фахове видання 
2017 
32 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Березовський А.І., Александров С.М., Костирка О.В.
"Зовнішнє теплове навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж на відкритій місцевості"
Видавник: Збірник наукових праць "Пожежна безпека" ЛДУБЖД – Вип. 31. – Львів, 2017

стаття 
фахове видання 
2017 
33 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю.Ю. Дендаренко В.І. Дивень О.Д. Блащук
"Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплового потоку дифузійного факела полумʼя"
Видавник: Збірник наукових праць «Науковий вісник НЛТУ», м. Львів №9

стаття 
фахове видання 
2017 
34 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Березовський А.І., Костирка О.В.
"Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами."
Видавник: Збірник наукових праць "Пожежна безпека" ЛДУБЖД – Вип. 30. – Львів, 2017. С 91-99.

стаття 
фахове видання 
2017 
35 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Цвіркун С.В.
"Using computer modeling for solving fire safety objectives"
Видавник: Збірника наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація» №1, 2017 С. 115-119.

стаття 
фахове видання 
2017 
37 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Рудницький В.М., Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О.
"Дослідження методу підвищення стійкості комп’ютерних криптографічних алгоритмів."
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2017. – Вип. 3. – С. 5–9.

стаття 
фахове видання 
2017 
38 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник О.Г., Мельник Р.П.
"Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі."
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2017. – Вип. 4.

стаття 
фахове видання 
2017 
39 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О.
"Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації."
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2017. – Вип. 4.

стаття 
фахове видання 
2017 
40 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Довбиш А. В., Григор’ян.Б.Б., Рудешко І.В.
"Вогнестійкість горизонтальних будівельних конструкцій"
Видавник: Збірник наукових праць «Пожежна безпека» ЛДУ БЖД

стаття 
фахове видання 
2017 
41 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Довбиш А. В., Григор’ян.Б.Б., Рудешко І.В.
"Вогнестійкість горизонтальних будівельних конструкцій"
Видавник: Збірник наукових праць «Пожежна безпека» ЛДУ БЖД

стаття 
фахове видання 
2017 
42 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Рудешко І. В. Отрош Ю.В.
"Пустоти в будівлях, як шляхи поширення пожеж."
Видавник: 1.       Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

стаття 
2017 
529 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ковальов А. І.
"Обґрунтування параметрів вогнезахисного штукатурного покриття для захисту залізобетонних перекриттів"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. – 2017. – № 1(3). – С.20-27.

стаття 
фахове видання 
2017 
43 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Отрош Ю. А. Рудешко І.В.
"Пустоти в будівлях, як шляхи прихованого поширення пожежі"
Видавник: Промислове будівництво та інженерні споруди. Науково-виробничий журнал. – Київ, 2017.

стаття 
фахове видання 
2017 
44 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дагіль В.Г. Хаткова Л. В.
"Проблемы надежности зданий и сооружений при воздействии высоких температур"
Видавник: Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди» Випуск 4 – Київ, 2017 С.41

стаття 
фахове видання 
2017 
45 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дагіль В.Г.
"Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка""
Видавник: Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди» Київ, 2017

стаття 
фахове видання 
2017 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Березовський А.І., Костирка О.В.
"Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами."
Видавник: Збірник наукових праць "Пожежна безпека" ЛДУБЖД – Вип. 30. – Львів, 2017. С 91-99.

стаття 
фахове видання 
2017 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Березовський А.І., Костирка О.В.
"Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами."
Видавник: Збірник наукових праць "Пожежна безпека" ЛДУБЖД – Вип. 30. – Львів, 2017. С 91-99.

стаття 
фахове видання 
2017 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Заїка П.І., Дядюшенко О.О. Барановський А.В.
"Анализ теоретических данных по горению металлизированных систем "
Видавник: Науковий журнал «Системи озброєння і військова техніка»-Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба - Вип.7 (44)- Харків, 2017, с.68-70.

стаття 
закордонне видання 
2017 
244 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А.
"Мотивационная готовность студентов высших учебных заведений к профессиональной деяльности "
Видавник: Материалы международной науч.-практ. конф. «Problems of interpersonal relations in conditions of modern requirements to quality of education and the level of professional skills of experts». – London UK: IASHE, 2017. – Р. 58-62.

стаття 
закордонне видання 
2017 
245 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А.
"Мотивационная готовность студентов высших учебных заведений к профессиональной деяльности "
Видавник: Материалы международной науч.-практ. конф. «Problems of interpersonal relations in conditions of modern requirements to quality of education and the level of professional skills of experts». – London UK: IASHE, 2017. – Р. 58-62.

стаття 
фахове видання 
2017 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Костенко Т.В., Березовський А.І., Александров С.М., Костирка О.В.
"Зовнішнє теплове навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж на відкритій місцевості"
Видавник: Збірник наукових праць "Пожежна безпека" ЛДУБЖД – Вип. 31. – Львів, 2017

стаття 
2017 
540 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. В. Магльована, І.О. Ножко, Т. Ю. Нижник
"Використання біоцидних полімерних реагентів для удосконалення технології знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 2.С. 53-61.

стаття 
2017 
539 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Магльована Т.В., Нижник Т.Ю., Ножко І.О.
"Використання біоцидних полімерних реагентів для удосконалення технології знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій "
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – 2017.−№2.

стаття 
фахове видання 
2017 
251 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Крічкер Ольга Юхимівна
"Діяльність єврейських політиних організацій у містечках Правобережної України в часи формування новітньої української державності"
Видавник: ЕМІНАК: науковий щоквартальник.– № 3 (19) (липень-вересень). Том 3. –143 с.–С. 53-57.

стаття 
фахове видання 
2017 
252 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Kostenko T., Maiboroda A., Pokaliuk V., Nuianzin O., Nesterenko A.
"Modeling of transportation processes in thermal suits with heat extraction "
Видавник: XVIII International Scientific Conference New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. – monografie № 68 – с. 422-427

стаття 
закордонне видання 
2017 
262 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Спіркіна О.О., Чубіна Т. Д.
"Групповая социальность: анализ и характеристики"
Видавник: Оралдын гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. Государственное управление. Филологические науки. Педагогические науки. Право. Технические науки. - г. Уральск: ЖШС "Уралнаучкнига".

стаття 
фахове видання 
2017 
263 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Спіркіна О.О.
"Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика"
Видавник: Емінак: науковий щоквартальник. - 2017. - №1 (17) (січень - березень). - Т. 4. - 139 с. - С. 78-83.

стаття 
фахове видання 
2017 
264 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Спіркіна О. О.
"Усвідомлення національної незалежності крізь призму життя та творчості черкаських літераторів (1990-2001 рр.)"
Видавник: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. - Вип. 1. - Ч. 3. - 184 с. _ С. 166-169.

стаття 
фахове видання 
2017 
265 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Єремеєва Н.Ф., Міненко О. В.
"Стратегия методов концептуального моделирования связного текста"
Видавник: Мова. Свідомість. Концепт: зб. фахових статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 7. – С. 132-137 (285с)

стаття 
фахове видання 
2017 
266 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Міненко О.В.
"Українська сонетіана ІІ половини ХІХ століття"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №1 (19), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 2

стаття 
фахове видання 
2017 
267 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Міненко О.В., Дядюшенко О.О.
"Український контекст інтерпретації трагедії «Король Лір» Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського"
Видавник: Англістика та американістика : зб. наук. праць / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ЛІРА, 2017. – Вип. 14. – 184 с. С. 95 – 101. (фахове видання)

стаття 
2017 
538 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В.
"Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів для Моделювання зон Розповсюдження небезпечних хІМІЧНИХ речовин В УМОВАХ АВАРІЇ"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 2. – 138 с. – с. 63-69

стаття 
2017 
537 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В.
"АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В УМОВАХ НС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ ВЕЛИЧИН"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 2. – 138 с. – с. 70-75

стаття 
2017 
536 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В.
"Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів для Моделювання зон Розповсюдження небезпечних хІМІЧНИХ речовин В УМОВАХ АВАРІЇ"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 2. – 138 с. – с. 63-69

стаття 
2017 
528 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ковальов А. І.
"Дослідження точності визначення параметрів покриттів для вогнезахисту сталевих конструкцій"
Видавник: Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2017. - № 3. С. 1-5

стаття 
2017 
527 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ковальов А. І.
"Вплив випадкових помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних характеристик покриттів залізобетонних перекриттів."
Видавник: Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ, 2017. – Вып. 41. – С. 87-91

стаття 
2017 
526 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О.
"Проблеми автоматизації розрахунків масштабів аварій на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті і шляхи їх вирішення"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – Ч.: ЧІПБ, 2017. – №2.

стаття 
2017 
525 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О.
"Надія Суровцова: портрет на тлі епохи"
Видавник: Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Число 26. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – (Серія : Історичні науки). – 173 с. – С. 84–90.

стаття 
2017 
524 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О.
"Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності) "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 167 c. – (Серія: Історичні науки). – С. 39-49.

стаття 
2017 
523 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Єремеєва Н.Ф.
"Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з професійної іноземної мови"
Видавник: Вісник гуманітарного товариства : наукові праці. – Випуск 17. –Черкаси : ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2017. – С. 46-51 (256с.)

стаття 
2017 
522 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Створення ситуацій професійного спілкування на лекційних та семінарських заняттях "
Видавник: Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 274 с. – С.165–171.

стаття 
2017 
521 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Система підготовки професорсько-викладацького складу ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту."
Видавник: Науковий вісник Миколаївського університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки ; зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – №3 (58), вересень 2017. – Миколаїв ; МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – 434 с. – С. 263–268.

стаття 
2017 
520 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Професійно важливі якості як складова готовності офіцера служби цивільного захисту до професійно орієнтованої комунікативної діяльності."
Видавник: Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 51. – Ч. 4. – 504 с. – С. 296–302.

стаття 
2017 
519 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Підготовка фахівця як предмет психолого-педагогічного аналізу // Професійна освіта: проблеми і перспективи: проблеми і перспективи"
Видавник: ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2017. – Випуск 12. – 146 с. – С. 41–46.

стаття 
2017 
285 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Сідней С. О., Самченко Т. В., Кришталь Д. О., Нуянзін О. М.
"Дослідження рівномірності розподілу температур по обігрівальних поверхнях горизонтальних будівельних конструкцій при їх випробуваннях на вогнестійкість."
Видавник: Науковий вісник ДонНТУ. – 2018. – № 1. – Подано до друку у листопаді 2017 року.

стаття 
2017 
286 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Сідней С. О., Самченко Т. В., Кришталь Д. О., Нуянзін О. М.
"Дослідження рівномірності розподілу температур по обігрівальних поверхнях горизонтальних будівельних конструкцій при їх випробуваннях на вогнестійкість."
Видавник: Науковий вісник ДонНТУ. – 2018. – № 1. – Подано до друку у листопаді 2017 року.

стаття 
2017 
287 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хряпак С. О. Ігревська С. А.
"Polish-Ukraine Academic Mobility: Actuality and Prospects"
Видавник: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (з міжнародною участю) «ГУМАНІТАРНИЙ ВСЕСВІТ: ЛЮДИ, ІДЕЇ, ПОДІЇ» 24 - 30 квітня 2017 року Філатової. — № 2 (20), жовтень 2017. — Миколаїв : МНУ іме-ні В. О. Сухомлинського, 2017. — 316 с.

стаття 
2017 
288 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хряпак С. О. Ігревська С. А.
"International Mobility as a Mechanism of Integration of a Higher Educational Institution to Modern European Education"
Видавник: Вісник гуманітарного товариства : наукові праці. – Випуск 17. –Черкаси : ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2017. – С. 54-56 (256с.)

стаття 
2017 
290 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Спіркіна О. О.
"Холодноярська республіка як одна із найяскравіших сторінок національно-визвольної боротьби ХХ ст."
Видавник: Вісник гуманітарного товариства: наукові праці. - Випуск 17. - Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. - 256 с. - С. 130-134.

стаття 
2017 
289 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Спіркіна О. О., Спіркін Е. К.
"Метаморфози Апулея як авантюрно-філософський роман"
Видавник: Вісник гуманітарного товариства: наукові праці. - Випуск 17. - Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. - 256 с. - С. 134-136.

стаття 
2017 
518 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Організація професійно орієнтованої комунікативної підготовки на поза аудиторних заняттях "
Видавник: Вісник Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького. Серія Педагогічні науки. – №8, 2017. – 151 с. – С.77 – 82.

стаття 
2017 
291 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Міненко О.В., Дядюшенко О.О.
"Способи перекладу неологізмів в англій-ській мові"
Видавник: Вісник наукового гуманітарного товариства: Наукові праці. – Черкаси: Вид-во ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – Вип. 17. – с.156, С. 100-102. (не фахове видання).

стаття 
2017 
535 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В.
"АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В УМОВАХ НС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ ВЕЛИЧИН"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 2. – 138 с. – с. 70-75

стаття 
2017 
534 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Балицька А.А., Пелипенко М.М., Ангеловська І.В.
"Понятие готовности специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты к профессиональной деятельности "
Видавник: Образование взрослых: управление личностным и профессиональным развитием: доклады Международной научно-практической конференции, Минск, 16-17 ноября 2017 г./ Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка"; Инст

стаття 
2017 
533 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А.
"Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – № 1. – 126 с. – С. 89-100.

стаття 
2017 
532 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О.,
"Вычислительное исследование эффективности испытаний на огнестойкостьнесущих стен в огневых печах"
Видавник: XVIII International Scientific Conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics, Czestochowa, 2017. – Monografie Nr 68 – P. 439-444

стаття 
2017 
531 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Головченко С.І.
"Інноваційні засади використання методу біоіндикації під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру"
Видавник: Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація: – Черкаси: ЧІПБ, 2017. – № 1. – 126 с.– С. 18-25.

стаття 
фахове видання 
2017 
184 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Спіркіна О. О., Чубіна Т. Д., Чубіна А. С.
"Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності) "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 167 с. – С. 39–49. (Серія : Історичні науки).

стаття 
фахове видання 
2017 
185 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  І. О. Ножко
"Мотивація професійного вдосконалення як детермінанта розвитку профісійної компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту "
Видавник: Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.Черкаси 2017. – № 6 – С. 111-115. (Index Copernicus)

стаття 
фахове видання 
2017 
186 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  І. О. Ножко
"Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота курсантів як умова їхнього професійного становлення "
Видавник: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Черкаси 2017. – № 1. Частина IІ – С. 152-158. (Index Copernicus)

стаття 
закордонне видання 
2017 
302 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник О.Г., Мельник Р.П., Томенко М.Г.
"Проблема надежности срабатывания систем пожарной сигнализации на промышленных объектах."
Видавник: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics: materials of XVIII international scientific conference, 31.05-2.06.2017 r., a collective monograph edited by Jarosław Boryca, Dorota Musiał. Series:

стаття 
закордонне видання 
2017 
303 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник О.Г., Мельник Р.П., Томенко М.Г.
"Проблема надежности срабатывания систем пожарной сигнализации на промышленных объектах."
Видавник: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics: materials of XVIII international scientific conference, 31.05-2.06.2017 r., a collective monograph edited by Jarosław Boryca, Dorota Musiał. Series:

стаття 
закордонне видання 
2017 
304 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Цвіркун С.В.
"Information technologies in educating fire safety specialists"
Видавник: XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics, Monografie № 68, Częstochowa 2017 С. 444-450.

стаття 
закордонне видання 
2017 
305 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник О.Г., Мельник Р.П., Томенко М.Г.
"Проблема надежности срабатывания систем пожарной сигнализации на промышленных объектах."
Видавник: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics: materials of XVIII international scientific conference, 31.05-2.06.2017 r., a collective monograph edited by Jarosław Boryca, Dorota Musiał. Series:

стаття 
2017 
517 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Модель системи професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів с.ц.з."
Видавник: Нова педагогічна думка. – № 3 (91). – Рівне, 2017. – 302 с. - С. 10–14.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
311 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Поздєєв С. В. Некора В. О., Словінський В.К.
"The research of bearing capacity of reinforced concrete beam with use combined experimental-computational method"
Видавник: MATEC Web Conf. Volume 116, 2017 6th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2017) Article Number 02024

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
312 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мигаленко К.І., Нуянзін В.М., Домінік А.М., Землянський О.М., Поздєєв С.В.
"Розробка способу обмеження поширення пожеж в торф’яних природніх екосистемах"
Видавник: Східноєвропейськи й журнал передових технологій №1 м. Харків.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
314 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мигаленко К.І., Нуянзін В.М., Домінік А.М., Землянський О.М., Поздєєв С.В.
"Розробка способу обмеження поширення пожеж в торф’яних природніх екосистемах"
Видавник: Східноєвропейськи й журнал передових технологій №1 м. Харків.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
315 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Поздєєв С. В. Некора В. О., Словінський В.К.
"The research of bearing capacity of reinforced concrete beam with use combined experimental-computational method"
Видавник: MATEC Web of Conferences 116, 02024 (2017), Transbud – 2017 SCOPUS

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
321 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Архипенко В.О. Глазирін І.Д.
"Оцінка антропометричних пфромаметрів спортсменів на різних етапах підготовки літніх термінів."
Видавник: Iana Zinevych. Estimation of antropometric pframetrs of track and field atletes at different stages of longoterm preparation // Viktoria Pastukhova, Jevgenia Nazynek, Lesia Korobeinikova, Ivan Glazyrin, Volodymir Arhipenko, Georgiy Korobeinikov // WWW esu

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
322 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Архипенко В.О. Глазирін І.Д.
"Оцінка антропометричних пфромаметрів спортсменів на різних етапах підготовки літніх термінів."
Видавник: Iana Zinevych. Estimation of antropometric pframetrs of track and field atletes at different stages of longoterm preparation // Viktoria Pastukhova, Jevgenia Nazynek, Lesia Korobeinikova, Ivan Glazyrin, Volodymir Arhipenko, Georgiy Korobeinikov // WWW esu

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
324 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Kostenko V., Kostenko T., Zemlianskiy O., Maiboroda A., Kutsenko S.
"Automatization of individual anti-thermal protection of rescuers in the initial period of fire suppression "
Видавник: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. - Volume 5(10 (89))- p. 4-11

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
325 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Zemlianskiy O, Maladyka I., Miroshnik O., Shkarabura I., Kaplenko G.
"Forecasting the emergency exposure environment with use of urgent data "
Видавник: Journal of Enterprise Technologies, 2017. - Volume 6 (90)

стаття 
2017 
516 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Логіко-семантичний аналіз поняття «комунікація» та його похідних у контексті професійної підготовки офіцера служби цивільного захисту "
Видавник: Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.23 (2-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 284

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
338 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ведула С.А.
"Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій"
Видавник: Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. – 2017. – Вип. 34. – С. 232-238.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
339 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ковальов А. І. Ведула С.А.
"Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій"
Видавник: Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. – 2017. – Вип. 34. – С. 232-238.

стаття 
закордонне видання 
2017 
202 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko
"The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems"
Видавник: Unitech’17. – Technical University of Gabrovo. – 2017. – Vol. III. – P. 153-157.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
189 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Pozdieiev S., Nuianzin O., Sidnei S., Shchipets S.
"Computational study of bearing walls fire resistance tests efficiency using different combustion furnaces configurations"
Видавник: 6th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” Transbud-2017. Kharkiv, Ukraine, April, 2017. 8 of 460 p.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
190 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нестеренко А.А., Ковбаса Ю.М.
"Навчально-дослідницьке проектування пожежно-профілактичної діяльності майбутніх фахівців ДСНС "
Видавник: Наука і освіта (Science and Education) Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Серія: Education.

стаття 
2017 
343 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Качкар Є.В., Олійник І.Я., Станько Я.Я.
"Особливості застосування облицювальних захисних матеріалів для вогнезахисту металевих газопроводів"
Видавник: Вісті Донецького гірничого інституту. – 2017. - № 1(40). – С. 29-34

стаття 
2017 
344 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ковальов А. І. Нгуен Туан Ань, Костенко В.К., Качкар Є.В.
"Обґрунтування засобу локалізації негативних явищ при горінні забруднених радіоактивними відходами лісових масивів"
Видавник: Науковий журнал «Екологічна безпека» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2016. №19-20 С.23-27.

стаття 
Scopus/Web of Science 
2017 
191 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О.,
"Computational study of bearing walls fire resistance tests efficiency using different combustion furnaces configuration"
Видавник: MATEC Web of Conferences 116, 02027 (2017), Transbud – 2017 SCOPUS 6th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” Transbud-2017. Kharkiv, Ukraine, April, 2017. 8 of 460 p.

стаття 
фахове видання 
2017 
20 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Заїка П.І., Дядюшенко О.О. Барановський А.В.
"Анализ теоретических данных по горению металлизированных систем "
Видавник: Науковий журнал «Системи озброєння і військова техніка»-Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба - Вип.7 (44)- Харків, 2017, с.68-70.

стаття 
фахове видання 
2017 
36 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г.
"Дослідження ефективності застосування інформаційних технологій при вивченні профільних дисциплін майбутніми рятувальниками."
Видавник: Збірник наукових праць УДПУ. – 2017.
Сторінки: 42-48

стаття 
2017 
348 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чупанова Д. О.
"Стан та перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні"
Видавник: Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД«Охотнік», 2017. – 260 с., - С.245

стаття 
2017 
349 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Усов Д.В., Чубіна Т.Д.
"Problems of modern military and patriotic education "
Видавник: Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: матеріали ІІ науково-практичної конференції (23-24 березня 2017 року, м. Черкаси) [Електронне видання] / – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – C.157-163

стаття 
2017 
350 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Григоренко К.В.
"Релігія і становлення математичних наук"
Видавник: VI Міжнародна науково-практична конференція "Математика в сучасному технічному університеті", 28-29 грудня 2017 року, КПІ ім. І. Сікорського, м. Київ

стаття 
2017 
515 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ненько Ю.П.
"Аналіз результатів констатувального експерименту з дослідження системи професійно орієнтованої комунікативної підготовки курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України "
Видавник: Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. LXXVII. – щм 2. – Херсон, 2017. – 214 с. – С. 89–95.

стаття 
2017 
514 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хряпак С. О. Ігревська С. А.
"International Mobility as a Mechanism of Integration of a Higher Educational Institution to Modern European Education"
Видавник: Вісник гуманітарного товариства : наукові праці. – Випуск 17. –Черкаси : ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2017. – С. 54-56 (256с.)

стаття 
2017 
513 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Хряпак С. О. Ігревська С. А.
"Polish-Ukraine Academic Mobility: Actuality and Prospects"
Видавник: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (з міжнародною участю) «ГУМАНІТАРНИЙ ВСЕСВІТ: ЛЮДИ, ІДЕЇ, ПОДІЇ» 24 - 30 квітня 2017 року Філатової. — № 2 (20), жовтень 2017. — Миколаїв : МНУ іме-ні В. О. Сухомлинського, 2017. — 316 с.

стаття 
2017 
512 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Федоренко Я.А.
"Проблеми оптимізації дисциплін соціально-гуманітарного циклу у вищих навчальних закладах України "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. - С.14-17

стаття 
2017 
511 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Федоренко Я.А.
"Трансформаційні процеси в агросекторі в 1990-х – 2014 рр.: історіографія проблеми "
Видавник: Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. / ред. кол. : В. А. Смолій, С. В. Корновенко, А. Г. Морозов [та ін.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2017. – Вип. 1

стаття 
2017 
510 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Косяк С. М.
"Діяльність перших німецьких колоніальних товариств і союзів кінця 70 – середини 80-х рр. XІХ ст. "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр.зб.наук. праць. – Число 27. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технолог. Ун-т. (Серія: Історичні науки) – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 167 с. ‒ С. 86-95.

стаття 
2017 
509 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Косяк С. М.
"Темпоральний аналіз концепту «Чорнобиль» "
Видавник: «Topical Issues of Science and Education» (July 17. 2017), Vol. 1 – Warsaw, Poland, 2017. – S. 43-46.

стаття 
2017 
508 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Косяк С. М.
"Компетентнісний підхід у сучасній освіті "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 256 с. − С. 68-70.

стаття 
2017 
507 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Косяк С. М.
"Акт злуки: інтерпретація пам’яттєвих смислів "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр.зб.наук. праць. – Число 26. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технолог. Ун-т. (Серія: Історичні науки) – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 173 с. ‒ с.110-117.

стаття 
2017 
506 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Горенко Л.М.
"Особливості розвитку винокурної та цукрової промисловості в поміщицьких господарствах середнього типу на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. "
Видавник: Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. Серія: Історичні науки – Число 27. Вип. 11/ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017 – С. 60-67.

стаття 
2017 
505 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Горенко Л.М.
"Окремі аспекти виробничої діяльності поміщицьких господарств Правобережної України І половини ХІХ ст. "
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Вип. 17. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля, 2017. – С. 37-41

стаття 
фахове видання 
2016 
166 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Проблеми рецепції оригіналу та його інтерпретації"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №1 (17), травень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 3

стаття 
фахове видання 
2016 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин
"До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі Східної української діаспори наприкінці ХХ ст.)"
Видавник: Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Число 25. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – (Серія : Історичні науки). – С. 25–34.

стаття 
фахове видання 
2016 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дендаренко Ю.Ю. Росоха С.В. Сенчихин Ю.Н. Остапов К.М.
"Планирование эксперимента и конструирование насадок пожарных стволов для дистанционного тушения пожаров гелеобразующими составами"
Видавник: бірник наукових праць. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2016 (99), 2016. – С. 94-98.

стаття 
фахове видання 
2016 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин
"Charitable Foundation «Historical Heritage»: History of Formation and Future Development"
Видавник: Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Число 24. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – (Серія : Історичні науки). – С. 37–46.

стаття 
фахове видання 
2016 
10 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. А. Іващенко
"Borrowings and their historical reasons"
Видавник: Теоретична ф дидактична філологія: зб. наук. праць. – Переяслав- Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет», 2016. – №23. – С. 81- 90

стаття 
фахове видання 
2016 
11 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. А. Іващенко
"Структура професійної готовності до діяльності в екстремальних умовах"
Видавник: Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. – Київ: Педагогічна думка, 2016. – С. 100-111

стаття 
фахове видання 
2016 
12 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю. П. Ненько
"Phenomenon of professional speech culture of the future officers of civil protection service of Ukraine."
Видавник: Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав – Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2016. – Випуск 23. – С.48 – 56.

стаття 
фахове видання 
2016 
13 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю. П. Ненько
"Професійно-орієнтована комунікативна підготовка офіцерів служби цивільного захисту як об’єкт наукового дослідження."
Видавник: Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем'янчука, 2016. – С. 177–186.

стаття 
фахове видання 
2016 
14 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю. П. Ненько
"Теоретико-методологічні засади професійної комунікативної взаємодії майбутніх працівників служби цивільного захисту України."
Видавник: Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. / [ред. Колегія: Доброскок І.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 3. – С. 141–150.

стаття 
фахове видання 
2016 
15 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин
"Charitable Foundation «Historical Heritage»: History of Formation and Future Development"
Видавник: Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Число 24. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – (Серія : Історичні науки). – С. 37–46.

стаття 
фахове видання 
2016 
16 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Міненко О. О. Дядюшенко, Н. Ф. Єремеєва
"Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького)"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №2 (18), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 3

стаття 
фахове видання 
2016 
17 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Міненко О. О. Дядюшенко, Н. Ф. Єремеєва
"Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького)"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №2 (18), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 3

стаття 
фахове видання 
2016 
19 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю. П. Ненько
"Поняття професійної компетентності фахівців в теорії та практиці педагогів. (РИНЦ)"
Видавник: Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 51. – Ч. 4. – С.296 – 302.

стаття 
фахове видання 
2016 
46 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  П. И. Заика, А. А. Дядюшенко, О. В. Кириченко
"Анализ теоретических данных по горению металлизированных конденсированных систем"
Видавник: Науковий журнал «Системи озброєння і військова техніка», Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, № ( ), 2016. – с.

стаття 
фахове видання 
2016 
47 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М. Землянський О.М., Іщенко І.І.
"Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків "
Видавник: Збірник наукових праць «Техногенна-екологічна безпека та цивільний захист». – 2016. – №10. – С. 109-115 (у друці)

стаття 
фахове видання 
2016 
48 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М., Землянський О.М.,
"Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків "
Видавник: Збірник наукових праць «Техногенна-екологічна безпека та цивільний захист». – 2016. – №10. – С. 109-115

стаття 
фахове видання 
2016 
49 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М.Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко , С. В. Куценко
"Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190."
Видавник: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
50 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Стась, О. М. Яхно, Д. В. Колесников
"Анаиз эффектов сопровождающих появление гидродинамической кавитации"
Видавник: Technical University of Gabrovo, ISC AmTech. – VI. III. – 2016. – P. 308-312.

стаття 
фахове видання 
2016 
51 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Щепак О.П Завялова Е.І. Журбинський Д. А. Костенко Т. В.
"Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy."
Видавник: Scienifical and technical journal. Metallurgical and mining industry № 10 - 2016. p. 8-16.

стаття 
фахове видання 
2016 
67 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Шкарабура М.Г. Землянський О. М. Мирошник О.М.
"Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input"
Видавник: Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету», № 6, 2015. – С. 85 - 88

стаття 
фахове видання 
2016 
52 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  П. И. Заика, А. А. Дядюшенко, О. В. Кириченко
"Анализ теоретических данных по горению металлизированных конденсированных систем"
Видавник: Науковий журнал «Системи озброєння і військова техніка», Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, № ( ), 2016. – с.

стаття 
фахове видання 
2016 
53 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Олег. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко
"Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе"
Видавник: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №3 – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
54 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. І. Березовський, О. М. Землянськи, А. О. Биченко, О. М. Джулай
"Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій"
Видавник: Науковий вісник будівництва ; вип. №4 (86). – Харків : ХНУБА, 2016. – С.

стаття 
фахове видання 
2016 
55 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. І. Березовський, І. К. Чорномаз
"Розробка структури і моделі роботи мультимедійного оперативного плану пожежогасіння на об’єкт"
Видавник: Пожежна безпека : теорія і практика : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧІПБ, 2016 – № . – С.

стаття 
фахове видання 
2016 
56 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.М. Землянський А.О. Биченко А.І. Березовський О.М. Джулай
"Оптимізаціяструктурирозміщеннядатчиківсистемиранньоговиявленнянадзвичайнихситуацій"
Видавник: Науковийвісникбудівництва. – Харків: ХНУБА, 2016. - №4(86). С.

стаття 
фахове видання 
2016 
57 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Мирошник, О. М. Землянський, І. І. Іщенко
"Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків "
Видавник: Збірник наукових праць «Техногенна-екологічна безпека та цивільний захист». – 2016. – №10. – С. 109-115.

стаття 
фахове видання 
2016 
58 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Костирка
"Throughput increase of the covert communication channel organized by the stable steganography algorithm using spatial domain of the image."
Видавник: Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. — Одеса, 2016. — Вип. 2(49). — 76-84 с. — Мова англ.

стаття 
фахове видання 
2016 
59 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М
"Експериментальні дослідження нечіткого методу групового урахування аргументів у задачах прогнозування зони хімічного забруднення "
Видавник: Вісник Хмельницького національного університету ∕ серія: Технічні науки – 2016.- №5 (241) – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
60 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Журбинський Д.А. Костенко Т. В. Костенко В.К.
"Evaluation of radial component of thermal load at workplaces in hot shops."
Видавник: Scienifical and technical journal. Metallurgical and mining industry № 9 - 2016. p. 20-28.

стаття 
фахове видання 
2016 
61 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Магльована Т. В.,Заїка П.І.
"Підвищення ефективності термостійкості деревини шляхом модифікації фосфоровмісними полімерами"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика: зб. наук. праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля. 2016. -№ 21.- С.

стаття 
фахове видання 
2016 
62 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Шкарабура М.Г. Землянський О. М. Мирошник О.М.
"Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input"
Видавник: Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету», № 6, 2015. – С. 85 - 88

стаття 
фахове видання 
2016 
63 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.М. Землянський А.О. Биченко А.І. Березовський О.М. Джулай
"Оптимізаціяструктурирозміщеннядатчиківсистемиранньоговиявленнянадзвичайнихситуацій"
Видавник: Науковийвісникбудівництва. – Харків: ХНУБА, 2016. - №4(86). С.

стаття 
фахове видання 
2016 
64 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Нуянзін С. В. Поздєєв В. М. Нуянзін
"Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls"
Видавник: Міжнародне видання "Metallurgical and Mining Industry" 2016. – № 8 C. – 68-77.

стаття 
фахове видання 
2016 
65 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Нуянзін С. В. Поздєєв В. М. Нуянзін
"Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls"
Видавник: Міжнародне видання "Metallurgical and Mining Industry" 2016. – № 8 C. – 68-77.

стаття 
фахове видання 
2016 
66 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Нуянзін М. А. Кришталь, К. В. Болжаларсь-кий, С. О. Сідней
"Дослідження впливу конфігурації вогневої печі на рівномірність температурного поля по обігрівальній поверхні залізобетонної стіни при її випробуваннях на вогнестійкість"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – Київ : УкрНДІЦЗ, 2016. – С. 38–43.

стаття 
фахове видання 
2016 
68 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А. Заєць, А. І. Ковальов, О. А.Бужин, О. С. Джулай
"Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси"
Видавник: Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2016. – В. 2/2016(97). Ч. 1. – С. 109-114.

стаття 
фахове видання 
2016 
69 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А.Заєць, О.А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко
"Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки"
Видавник: Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - №2(14). - 2016. – С. 50-58. 

стаття 
фахове видання 
2016 
70 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А. Заєць, О. А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко
"Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки"
Видавник: Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. – №2(14)-2016. С. 50 – 58

стаття 
фахове видання 
2016 
71 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Кириченко, О. С. Барановський, Є. П. Кириченко, Р. Б. Мотрічук
"Аналіз пожежовибухоне-безпеки піротехнічних виробів у процесі їх зберігання, транспортування та застосування"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Черкаси: АПБ ім.Героїв Чорнобиля, 2015. – №20. – С.42-46.

стаття 
фахове видання 
2016 
72 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко, Л. В. Маладыка
"Применеие информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Черкаси: АПБ ім.Героїв Чорнобиля, 2015. – №20. – С.110-116.

стаття 
фахове видання 
2016 
73 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Кириченко, І. В. Яценко, В. С. Антонюк, В. А. Ващенко
"Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування"
Видавник: Вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2016. – Вип. 51 (1) – С.74-81.

стаття 
фахове видання 
2016 
74 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Кириченко, А. С. Беликов, И. В. Трифонов, С. Ю. Рагимов
"К вопросу исследования высокотемпературного излучения на рабочих местах"
Видавник: Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научн. трудов. Вып. 84./ ГВУЗ «Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днепропетровск, 2015. – С. 40-45

стаття 
фахове видання 
2016 
75 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  П. И. Заика, А. А. Дядюшенко, О. В. Кириченко
"Анализ теоретических данных по горению металлизированных конденсированных систем"
Видавник: Науковий журнал «Системи озброєння і військова техніка», Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, № ( ), 2016. – с.

стаття 
фахове видання 
2016 
76 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко
"Применение информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика: зб. наук. праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2016. – №__. – С. __.

стаття 
фахове видання 
2016 
77 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Кришталь Т. М., Білека А. А., Горбаченко Ю. М.
"До питання про організаційно-правове забезпечення регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України"
Видавник: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – № 41.

стаття 
фахове видання 
2016 
78 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Нуянзін, С. В. Поздєєв, В. М. Нуянзін
"Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls"
Видавник: Міжнародне видання "Metallurgical and Mining Industry" 2016. – № 8 C. – 68-77.

стаття 
фахове видання 
2016 
79 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Нуянзін С. В. Поздєєв В. М. Нуянзін
"Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls"
Видавник: Міжнародне видання "Metallurgical and Mining Industry" 2016. – № 8 C. – 68-77.

стаття 
фахове видання 
2016 
80 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Поздєєв, Ю. А. Отрош, В. В. Демешок, І. В. Федченко
"Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості плити перекриття"
Видавник: Промислове будівництво та інженерні споруди. Науково-виробничий журнал. – Київ, 2016. – №2. – С. 28 -33.

стаття 
фахове видання 
2016 
81 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Я. А. Федоренко
"Особливості розвитку та функціонування інфраструктури аграрного ринку: історичний контекст"
Видавник: (у друці) ЕМІНАК: науковий щоквартальник. - 2016. - №3. - Т.3. - С.

стаття 
фахове видання 
2016 
82 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  К. І. Мигаленко, О. І. Мигаленко
"Способи укріплення берегових ліній водних об’єктів та зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 2 (2) 2016.

стаття 
фахове видання 
2016 
83 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. М. Нуянзін, А. І. Ковальов, С. А. Ведула
"Експериментальне дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність покриттів для сталевих конструкцій"
Видавник: Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Кременчуг: КрНУ, 2016. – Випуск 5 (100)

стаття 
фахове видання 
2016 
84 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко
"Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – С. 73-79

стаття 
фахове видання 
2016 
85 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. Ю. Дендаренко, О. С. Куліца
"Методи відображення комплексного впливу факторів. Синтез багатопараметричних моделей."
Видавник: Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 238. Т. 250. Комп’ютерні технології. –Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – подано до друку.

стаття 
фахове видання 
2016 
86 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Бараннік В. Харченко Н. Твердохлебов В. Куліца О.
"The issue of timely delivery of video traffic with controlled loss of quality"
Видавник: TCSET’2016, XIIIth International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science” p. 902 – 904

стаття 
фахове видання 
2016 
87 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. І. Березовський, О. М. Землянськи, А. О. Биченко, О. М. Джулай
"Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій"
Видавник: Науковий вісник будівництва ; вип. №4 (86). – Харків : ХНУБА, 2016. – С.

стаття 
фахове видання 
2016 
88 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко
"Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – С. 73-79

стаття 
фахове видання 
2016 
89 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. Г. Мельник, Р. П. Мельник, Г. П. Чепурний
"Підвищення інформаційної безпеки телекомунікаційної системи ДСНС України шляхом моніторингу інцидентів та оцінки ризику реалізації загроз безпеки"
Видавник: Вісник інженерної академії України. – 2016.

стаття 
фахове видання 
2016 
90 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М.Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко , С. В. Куценко
"Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190."
Видавник: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
91 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дендаренко Ю.Ю. Росоха С.В. Сенчихин Ю.Н. Остапов К.М.
"Решение задачи конструирования пожарного ствола-распылителя"
Видавник: Збірник наукових праць. Науковий вісник будівництва. Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2016. – Вип. 1 (83). – С. 228-233.

стаття 
фахове видання 
2016 
92 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. Ю. Дендаренко, О. С. Куліца
"Методи відображення комплексного впливу факторів. Синтез багатопараметричних моделей."
Видавник: Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 238. Т. 250. Комп’ютерні технології. –Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – подано до друку.

стаття 
фахове видання 
2016 
93 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О.М. Землянський А.О. Биченко А.І. Березовський О.М. Джулай
"Оптимізаціяструктурирозміщеннядатчиківсистемиранньоговиявленнянадзвичайнихситуацій"
Видавник: Науковийвісникбудівництва. – Харків: ХНУБА, 2016. - №4(86). С.

стаття 
фахове видання 
2016 
94 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А. Заєць, А. І. Ковальов, О. А.Бужин, О. С. Джулай
"Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси"
Видавник: Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2016. – В. 2/2016(97). Ч. 1. – С. 109-114.

стаття 
фахове видання 
2016 
95 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. І. Березовський, О. М. Землянськи, А. О. Биченко, О. М. Джулай
"Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій"
Видавник: Науковий вісник будівництва ; вип. №4 (86). – Харків : ХНУБА, 2016. – С.

стаття 
фахове видання 
2016 
96 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Проблеми рецепції оригіналу та його інтерпретації"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №1 (17), травень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 3

стаття 
фахове видання 
2016 
97 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Українська шекспіріана мовою пера Панаса Мирного: історія перекладу"
Видавник: Англістика та американістика : [зб. наук. праць] / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.] – Д. : ЛІРА, 2016. – Вип. 13. – 228 с., С. 135 – 140.

стаття 
фахове видання 
2016 
98 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Н. Ф. Єремеєва, О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького)"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №2 (18), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 3

стаття 
фахове видання 
2016 
99 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Журбинський Д.А. Костенко Т. В. Костенко В.К.
"Evaluation of radial component of thermal load at workplaces in hot shops."
Видавник: Scienifical and technical journal. Metallurgical and mining industry № 9 - 2016. p. 20-28.

стаття 
фахове видання 
2016 
100 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Щепак О.П Завялова Е.І. Журбинський Д. А. Костенко Т. В.
"Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy."
Видавник: Scienifical and technical journal. Metallurgical and mining industry № 10 - 2016. p. 8-16.

стаття 
фахове видання 
2016 
101 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. К. Костенко О. Л. Завьялова Т. В. Костенко Д. А. Журбинский
"Обгрунтування вибору матеріалів для спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу"
Видавник: Подано до наукової збірки «Вісті Донецького гірничого інституту»

стаття 
фахове видання 
2016 
102 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  П. І. Заїка, Т. В. Магльована
"Підвищення ефективності термостійкості деревини шляхом модифікації фосфоровмісними полімерами"
Видавник: Пожежна безпека : теорія і практика : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧІПБ, 2016 – № . – С.

стаття 
фахове видання 
2016 
103 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д.
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – с. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
104 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Землянський Олег .М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д.
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – с. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
105 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Землянський, О. М. Мирошник, І. Г. Маладика, Г. Г. Капленко, Л. Д. Устимович
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – С. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
106 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. К. Костенко, Є. В. Качкар, О. С. Алексеєва Нгуен Туан Ань
"Обґрунтування засобу локалізації негативних явищ при горінні забруднених радіоактивними відходами лісових масивів"
Видавник: Вісті Донецького гірничого інституту

стаття 
фахове видання 
2016 
107 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. В. Костенко В. О. Трофимов
"Властивості послідовного вентиляційного з'єднання"
Видавник: Подано до наукової збірки «Вісник ЛДУБЖД», Львів

стаття 
фахове видання 
2016 
133 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Стась, О. М. Яхно, Д. В. Колесников
"Анаиз эффектов сопровождающих появление гидродинамической кавитации"
Видавник: Technical University of Gabrovo, ISC AmTech. – VI. III. – 2016. – P. 308-312.

стаття 
фахове видання 
2016 
108 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. К. Костенко О. Л. Завьялова Т. В. Костенко Д. А. Журбинский
"Обгрунтування вибору матеріалів для спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу"
Видавник: Подано до наукової збірки «Вісті Донецького гірничого інституту»

стаття 
фахове видання 
2016 
109 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. К. Костенко Т. В. Костенко
"Оперативный прогноз тепловой нагрузки на спасателей при тушении горящих резервуаров с нефтепродуктами"
Видавник: Подана в Вестник КИИ Минск

стаття 
фахове видання 
2016 
110 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В.О. Трофимов Н. С. Біла Т. В. Костенко Є. О. Тюрін
"Особливості визначення аеродинамічних параметрів підземних споруд"
Видавник: Подано до наукової збірки «Вісті Донецького гірничого інституту»

стаття 
фахове видання 
2016 
111 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. В. Костенко
"Охолодження пожежників-рятувальників інтенсифікацією випаровування з поверхні шкіри"
Видавник: Подано до наукової збірки «Пожежна безпека», Львів

стаття 
фахове видання 
2016 
112 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. К. Костенко О. Л. Завьялова Т. В. Костенко
"Теплозахисний костюм рятувальника з системою водяного охолодження"
Видавник: Подано до "Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека"

стаття 
фахове видання 
2016 
113 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Костирка
"Модифікація стійкого до збурних дій стеганоперетворення просторової області зображення-контейнера"
Видавник: Інформатика та математичні методи в моделюванні: зб. наук. праць. – Одеса: ОНПУ, 2016, том 6, № 1. – с. 85-93

стаття 
фахове видання 
2016 
114 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д.
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – с. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
115 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко
"Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе "
Видавник: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №3 – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
116 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Куценко, Р.О. Бакарджиїв , О. О.Корецька., М. П. Мусієнко
"Розробка автономних пожежних сповіщувачів з довготривалою роботою  "
Видавник: Подано до Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – Серія: “Комп’ютерні технології”.– Миколаїв, 2016.

стаття 
фахове видання 
2016 
117 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д.
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – с. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
118 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Беликов А.С., Рабич Е.В., Нестеренко С.В., Полторацкая В.Н., Маладыка И.Г.
"Прогноз шумового загрязнения на прилегшающихтерриториях к прилегающимпромышленным объектам"
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – с. 51-55

стаття 
фахове видання 
2016 
119 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Беликов А.С., Налисько Н.Н., Маладыка И.Г., Рагимов С.Ю.
"Повышение безопасности при развити аварии путем моделирования процесса воспламенения воздушной смеси"
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – с. 73-79

стаття 
фахове видання 
2016 
134 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко, Л. В. Маладыка
"Применеие информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Черкаси: АПБ ім.Героїв Чорнобиля, 2015. – №20. – С.110-116.

стаття 
фахове видання 
2016 
120 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Землянський, О. М. Мирошник, І. Г. Маладика, Г. Г. Капленко, Л. Д. Устимович
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – С. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
121 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. Г. Мельник, Р. П. Мельник, Г. П. Чепурний
"Підвищення інформаційної безпеки телекомунікаційної системи ДСНС України шляхом моніторингу інцидентів та оцінки ризику реалізації загроз безпеки"
Видавник: Вісник інженерної академії України. – 2016.

стаття 
фахове видання 
2016 
122 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ю.Ю. Гончаренко, О.О. Попов, О.М. Мирошник, С.О. Бурлака
"Інформаційно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру на критично важливих об’єктах "
Видавник: Моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № . – С. (у друці)

стаття 
фахове видання 
2016 
123 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Мирошник, О. М. Землянський, І. І. Іщенко
"Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків "
Видавник: Збірник наукових праць «Техногенна-екологічна безпека та цивільний захист». – 2016. – №10. – С. 109-115.

стаття 
фахове видання 
2016 
124 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д.
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – с. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
125 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Землянський, О. М. Мирошник, І. Г. Маладика, Г. Г. Капленко, Л. Д. Устимович
"Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях "
Видавник: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. Праць. Вип. 93. Серія: Безпека життєдіяльності ∕ ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова – Дніпро, 2016. – С. 85-92

стаття 
фахове видання 
2016 
126 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко
"Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе "
Видавник: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №3 – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
127 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Шкарабура М.Г. Землянський О. М. Мирошник О.М.
"Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input"
Видавник: Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету», № 6, 2015. – С. 85 - 88

стаття 
фахове видання 
2016 
128 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Мирошник О.М., Землянський О.М.,
"Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків "
Видавник: Збірник наукових праць «Техногенна-екологічна безпека та цивільний захист». – 2016. – №10. – С. 109-115

стаття 
фахове видання 
2016 
129 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А.Заєць, О.А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко
"Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки"
Видавник: Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - №2(14). - 2016. – С. 50-58. 

стаття 
фахове видання 
2016 
130 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А. Заєць, О. А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко
"Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки"
Видавник: Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. – №2(14)-2016. С. 50 – 58

стаття 
фахове видання 
2016 
131 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Юрченко К. М., Юрченко В. М., Стась С. В.
"Элементы адаптивной технологии обучения и оценивания знаний специалистов службы гражданской защиты"
Видавник: Збірник наукових праць: «Педагогічний альманах». – Херсон: КЗВН, 2016 – с.214-221.

стаття 
фахове видання 
2016 
132 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Стась, О. М. Яхно, Д. В. Колесников
"Анаиз эффектов сопровождающих появление гидродинамической кавитации"
Видавник: Technical University of Gabrovo, ISC AmTech. – VI. III. – 2016. – P. 308-312.

стаття 
фахове видання 
2016 
135 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко
"Применение информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика: зб. наук. праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2016. – №__. – С. __.

стаття 
фахове видання 
2016 
136 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Цвиркун
"Информационные технологии в подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности"
Видавник: Журнал F+S  ологии безопасности № 1-2, 2016. С. 38-41

стаття 
фахове видання 
2016 
137 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ротар В.Б.
"Самостійна робота як засіб формування правової компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту"
Видавник: Вісник Черкаського університету. Черкаси 2017.,- Вип. 2.17 –С. 120 – 125 (Index Copernicus)

стаття 
фахове видання 
2016 
138 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. Г.Снісаренко, Д. С. Шаріпова
"Психологічна характеристика змагальної діяльності професійних спортсменів з кульової стрільби"
Видавник: Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. праць. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 19. – С. 213 – 221.

стаття 
фахове видання 
2016 
139 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. І. Березовський, І. К. Чорномаз
"Розробка структури і моделі роботи мультимедійного оперативного плану пожежогасіння на об’єкт"
Видавник: Пожежна безпека : теорія і практика : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧІПБ, 2016 – № . – С.

стаття 
фахове видання 
2016 
140 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. О. Архипенко
"Характеристика моделі системи управління розвитком професійної компетентності фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі підготовки"
Видавник: Вісник Черкаського університету. – Серія: педагогічні науки. – Випуск 12. – Черкаси, 2016. – С. 17-23.

стаття 
фахове видання 
2016 
141 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Гора В. А., Покалюк В. М., Карпюк Ю. М.
"Основні напрями наукового й методологічного розроблення проблеми спілкування в системі професійної діяльності"
Видавник: Міжнародний науковий журнал Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (подано до друку)

стаття 
фахове видання 
2016 
142 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. О. Касярум
"Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-професійній підготовці фахівців спеціальностей «пожежна безпека» і «цивільна безпека»"
Видавник: Вісник Черкаського університету. Серія. Педагогічні науки №14. С. 37-43 (журнал занесений до науково метричної бази Index Copernicus (IC))

стаття 
фахове видання 
2016 
143 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. О. Касярум
"Деякі питання методики викладання курсу «вища математика» студентам спеціальності «пожежна безпека»"
Видавник: Вісник Черкаського університету. Серія. Педагогічні науки №11. (подано до друку) (журнал занесений до науково метричної бази Index Copernicus (IC))

стаття 
фахове видання 
2016 
144 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко, Л. В. Маладыка
"Применеие информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Черкаси: АПБ ім.Героїв Чорнобиля, 2015. – №20. – С.110-116.

стаття 
фахове видання 
2016 
145 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А.О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко
"Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – С. 73-79

стаття 
фахове видання 
2016 
146 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко
"Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – С. 73-79

стаття 
фахове видання 
2016 
147 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Пасинчук К. М., Ротар В. Б.
"Акметехнології в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців із цивільного захисту"
Видавник: Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип 29. - С. 158–163.

стаття 
фахове видання 
2016 
148 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Покалюк В. М.
"Удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів"
Видавник: Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016 (подано до друку)

стаття 
фахове видання 
2016 
149 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Гора В. А., Покалюк В. М., Карпюк Ю. М.
"Основні напрями наукового й методологічного розроблення проблеми спілкування в системі професійної діяльності"
Видавник: Міжнародний науковий журнал Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (подано до друку)

стаття 
фахове видання 
2016 
150 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Ротар В.Б.
"Самостійна робота як засіб формування правової компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту"
Видавник: Вісник Черкаського університету, Черкаси 2016., - Вип.8.16. – С 98-104

стаття 
фахове видання 
2016 
151 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Пасинчук К. М., Ротар В. Б.
"Акметехнології в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців із цивільного захисту"
Видавник: Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип 29. - С. 158–163.

стаття 
фахове видання 
2016 
152 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  М. Г.Томенко, О. Г. Мельник, Г. П. Чепурний
"Методика викладання дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» у вищих навчальних закладах ДСНС України"
Видавник: Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2016.

стаття 
фахове видання 
2016 
153 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Л. В. Хаткова, В. Г. Дагіль
"Експлуатація будівель з утепленими фасадами"
Видавник: Промислове будівництво та інженерні споруди Науково-виробничий журнал. – Київ, 2016. – С.40-43.

стаття 
фахове видання 
2016 
154 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Кришталь Т. М., Білека А. А., Горбаченко Ю. М.
"До питання про організаційно-правове забезпечення регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України"
Видавник: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – № 41.

стаття 
фахове видання 
2016 
155 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Білека А. А., Дулгерова О. М.
"Деякі аспекти правового регулювання в екологічній сфері України"
Видавник: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – № 5.

стаття 
фахове видання 
2016 
156 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. М. Косяк
"Пангерманізм і зародження націонал-соціалістичної ідеології"
Видавник: (у друці) Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки.

стаття 
фахове видання 
2016 
157 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко
"Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – С. 73-79

стаття 
фахове видання 
2016 
158 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А.О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко
"Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – С. 73-79

стаття 
фахове видання 
2016 
159 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. Г. Снісаренко, Д. С. Шаріпова
"Психологічна характеристика змагальної діяльності професійних спортсменів з кульової стрільби"
Видавник: Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. праць. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 19. 

стаття 
фахове видання 
2016 
160 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. Г.Снісаренко, Д. С. Шаріпова
"Психологічна характеристика змагальної діяльності професійних спортсменів з кульової стрільби"
Видавник: Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. праць. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 19. – С. 213 – 221.

стаття 
фахове видання 
2016 
161 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  К. І. Мигаленко, О. І. Мигаленко
"Способи укріплення берегових ліній водних об’єктів та зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 2 (2) 2016.

стаття 
фахове видання 
2016 
162 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Нуянзін М. А. Кришталь, К. В. Болжаларсь-кий, С. О. Сідней
"Дослідження впливу конфігурації вогневої печі на рівномірність температурного поля по обігрівальній поверхні залізобетонної стіни при її випробуваннях на вогнестійкість"
Видавник: Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016. – Київ : УкрНДІЦЗ, 2016. – С. 38–43.

стаття 
фахове видання 
2016 
163 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В. С. Н. Лега
"Development of financial and materiel mechanism of provision of activities for emergency response"
Видавник: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2016. – Вип. 42. – С. 34 - 41. (Серія: Економічні науки).

стаття 
фахове видання 
2016 
164 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Н. Ф. Єремеєва, О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького)"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №2 (18), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 3

стаття 
фахове видання 
2016 
165 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Українська шекспіріана мовою пера Панаса Мирного: історія перекладу"
Видавник: Англістика та американістика : [зб. наук. праць] / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.] – Д. : ЛІРА, 2016. – Вип. 13. – 228 с., С. 135 – 140.

стаття 
фахове видання 
2016 
167 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Н. Ф. Єремеєва, О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького)"
Видавник: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. - №2 (18), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 3

стаття 
фахове видання 
2016 
168 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Л. Г. Вороновська
"Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти"
Видавник: Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. Праць. / [ред. Колегія: Доброскок І. І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ.: Педагогічна думка, 2016. – Вип.2 – 240 с. – С. 58-72.

стаття 
фахове видання 
2016 
169 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Л. Г. Вороновська
"Complementarity of multicultural pheniomena as theoretical problem of modern humanitarian knowledge"
Видавник: Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. – Серія «Філологія». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2016. – Випуск 23. – 224 с. – С. 20-30.

стаття 
фахове видання 
2016 
170 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Д. В. Усов
"Теорія суспільної угоди: методологія та принципи філософського осягнення"
Видавник: Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – К.: КУТЕП, 2016. – Вип.22. – С.262-272.

стаття 
фахове видання 
2016 
171 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Д. В. Усов
"Особливості історико-філософського дискурсу ідеї суспільної угоди: від проблеми легітимації до концепту довіри"
Видавник: Вісник Черкаського університету. Серія “Філософія”. – Черкаси, 2016. – С.77-92.

стаття 
фахове видання 
2016 
172 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А.Заєць, О.А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко
"Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки"
Видавник: Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - №2(14). - 2016. – С. 50-58. 

стаття 
фахове видання 
2016 
173 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко
"Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе "
Видавник: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №3 – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
174 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М.Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко , С. В. Куценко
"Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190."
Видавник: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190.

стаття 
фахове видання 
2016 
175 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Р. А. Заєць, О. А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко
"Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки"
Видавник: Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. – №2(14)-2016. С. 50 – 58

стаття 
фахове видання 
2016 
176 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Білека А. А., Дулгерова О. М.
"Деякі аспекти правового регулювання в екологічній сфері України"
Видавник: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – № 5.

стаття 
фахове видання 
2016 
177 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Кришталь Т. М., Білека А. А., Горбаченко Ю. М.
"До питання про організаційно-правове забезпечення регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України"
Видавник: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – № 41.

стаття 
фахове видання 
2016 
178 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Магльована Т. В.,Заїка П.І.
"Підвищення ефективності термостійкості деревини шляхом модифікації фосфоровмісними полімерами"
Видавник: Пожежна безпека: теорія і практика: зб. наук. праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля. 2016. -№ 21.- С.

стаття 
фахове видання 
2016 
179 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  П. І. Заїка, Т. В. Магльована
"Підвищення ефективності термостійкості деревини шляхом модифікації фосфоровмісними полімерами"
Видавник: Пожежна безпека : теорія і практика : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧІПБ, 2016 – № . – С.

стаття 
фахове видання 
2016 
180 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  І. О. Загуруйко, І. П. Частоколенко
"Фіскальна політика держави в детерміністській моделі загальної економічної рівноваги"
Видавник: Проблеми і перспективи економіки та управління – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – №3(7). – С. 197-205.

стаття 
фахове видання 
2016 
181 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В. В. Мельник, І. П. Частоколенко, А. П. Марченко
"Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурених впливів "
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки – Черкаси: ЧДТУ, 2016 – №1. – С. 73-77.

стаття 
фахове видання 
2016 
182 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Н. Ю. Єгорченкова, О. В. Єгорченков, І. П. Частоколенко
"Особливості проектного управління на приладобудівному підприємстві "
Видавник: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки – Черкаси: ЧДТУ, 2016 – №2. – С. 78-83.

стаття 
фахове видання 
2016 
183 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  І. Д. Глазирін, В. М. Глазиріна
"Диференційоване вдосконалення витривалості юнаків"
Видавник: Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Фізична культура. – Випуск 23. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 21-25.

стаття 
закордонне видання 
2016 
197 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Гончаренко Ю.Ю., Ковач В.Е., Фаррахов А.В., Мирошник О.Н.
"Оценказащитыпередаваемойцыфровойинформации"
Видавник: Техника и технологииXXIвека: Сборник статей межнуранодногонаучного е-симпозиумаРоссия, г. Москва, 29-30 марта 2016 г. [Электронный ресурс] ∕ под ред. проф. Т.В. Богомоловой. – Электрон. текст. дан. (1 файл 3,9 Мб). – Киров: МЦНИП, 2016 – 1 электрон. опт.

стаття 
закордонне видання 
2016 
198 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В.К. Костенко В.М. Покалюк А. О. Майборода О. М. Нуянзін Д. А Козирь
"Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт"
Видавник: Чрезвычайные ситуации: образование и наука, Государственного учреждения образования «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь 2016, Том 11, №1. С. 14 – 21.

стаття 
закордонне видання 
2016 
199 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В.К. Костенко В.М. Покалюк А. О. Майборода О. М. Нуянзін Д. А Козирь
"Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт"
Видавник: Чрезвычайные ситуации: образование и наука, Государственного учреждения образования «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь 2016, Том 11, №1. С. 14 – 21.

стаття 
закордонне видання 
2016 
200 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  В.К. Костенко В.М. Покалюк А. О. Майборода О. М. Нуянзін Д. А Козирь
"Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт"
Видавник: Чрезвычайные ситуации: образование и наука, Государственного учреждения образования «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь 2016, Том 11, №1. С. 14 – 21.

стаття 
закордонне видання 
2016 
204 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Business Model of the OSOCC Situational Claster According to International Assistance in Relieving Emergencies "
Видавник: Nauka i Studia, №12 (142). – Przemyśl, 2016, - 105 с., Str. 38-43.

стаття 
закордонне видання 
2016 
205 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Business Model of the OSOCC Situational Claster According to International Assistance in Relieving Emergencies "
Видавник: Nauka i Studia, №12 (142). – Przemyśl, 2016, - 105 с., Str. 38-43.

стаття 
закордонне видання 
2016 
206 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В. С., Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М.
"Peculiarities of material losses reparation to victims of emergencies"
Видавник: “Nauka i studia. - NR. – Przemysl, Poland.

стаття 
закордонне видання 
2016 
207 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В. С., Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М.
"Peculiarities of material losses reparation to victims of emergencies"
Видавник: “Nauka i studia. - NR. – Przemysl, Poland.

стаття 
закордонне видання 
2016 
208 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В. С., Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М.
"Peculiarities of material losses reparation to victims of emergencies"
Видавник: “Nauka i studia. - NR. – Przemysl, Poland.

стаття 
закордонне видання 
2016 
211 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна
"Nadia Surovtsova as a Representative of Creative Intelligentsia of Cherkasy Region"
Видавник: Оралды гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Научно- теоретический и практический журнал. – г. Уральск. – 2016. – Том 9. – №2. – С. 67–73

стаття 
закордонне видання 
2016 
212 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна
"Nadia Surovtsova as a Representative of Creative Intelligentsia of Cherkasy Region"
Видавник: Оралды гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Научно- теоретический и практический журнал. – г. Уральск. – 2016. – Том 9. – №2. – С. 67–73

стаття 
закордонне видання 
2016 
222 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Кириченко, Яценко І. Антонюк В. Ващенко В.
"Increasing the resistance of precision instrument-making elements from optical glass to external thermo-influences by preliminary electron-beam processing of surfaces"
Видавник: INNOVATIONS IN ENGINEERING. – Bulgaria, 2016 - ISSN 1310 – 3946, 15/201, 66 – 70.

стаття 
закордонне видання 
2016 
223 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Кириченко, Яценко І. Антонюк В. Ващенко В.
"Improvement of technical and operational characteristics of devices with optical elements by preliminary electron beam treatment of their surface"
Видавник: MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. – Bulgaria, 2016 - ISSN 1313 – 0226, YEAR X, Issue 6/2016, 47 – 51.

стаття 
закордонне видання 
2016 
224 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В.
"Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass"
Видавник: Болгарія 2016, p. 308-313

стаття 
закордонне видання 
2016 
225 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В.
"Peculiarities of Calculating Hydrodynamic Characteristics of Non-steady Currents"
Видавник: Болгарія 2016. - p. 43-47

стаття 
закордонне видання 
2016 
226 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Л. М. Горенко, Томіленко А. Г.
"«Child safety week» in preschool educational establishments as an effective means of mass-explanatory work on issues of child safety"
Видавник: Unitech’16, Университетско издателство «Васил Априлов», Габрово 2016. – С.283-288.

стаття 
закордонне видання 
2016 
227 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Л. М. Горенко, Томіленко А. Г.
"«Child safety week» in preschool educational establishments as an effective means of mass-explanatory work on issues of child safety"
Видавник: Unitech’16, Университетско издателство «Васил Априлов», Габрово 2016. – С.283-288.

стаття 
закордонне видання 
2016 
228 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Д. В. Усов
"The problem of human dignity in the context of the social contract idea"
Видавник: UNITECH 2016. International Scientific Conference. Proceedings. Volume IV. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2016. – P.226-229.

стаття 
закордонне видання 
2016 
231 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Дендаренко Ю.Ю. Сенчихин Ю.Н. Остапов К.М.
"Техническое устройство (насадок) для создания плоскорадиальной завесы с улучшенными тактико-техническими показателями"
Видавник: Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. Сборник научных трудовVІІ Международной научно-практическойконференции, посвященной 60-летию созданияпервого в РеспубликеБеларусьнаучногоподразделения в областипредупреждения и ликвидациичрезвычайныхситу

стаття 
закордонне видання 
2016 
232 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. М. Нуянзін С. О. Сідней І. В. Федченко
" Влияние конструкции испытательных установок огневых печей на адекватность результатов испытаний несущих стен на огнестойкость"
Видавник: Вестник командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь: научный журнал. – Минск : КИИ, МЧС РБ 2016. – , № 1 (23). С. 28 – 37.

стаття 
закордонне видання 
2016 
233 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В. С.. Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М.
"Особенности возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации "
Видавник: Современный научный вестник - Издательство: ООО "Руснаучкнига" (Белгород) - Том: 9 - №2 - 2016 г. , - С. 109-110.

стаття 
закордонне видання 
2016 
234 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В. С.. Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М.
"Особенности возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации "
Видавник: Современный научный вестник - Издательство: ООО "Руснаучкнига" (Белгород) - Том: 9 - №2 - 2016 г. , - С. 109-110.

стаття 
закордонне видання 
2016 
235 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Чубань В. С.. Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М.
"Особенности возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации "
Видавник: Современный научный вестник - Издательство: ООО "Руснаучкнига" (Белгород) - Том: 9 - №2 - 2016 г. , - С. 109-110.

стаття 
закордонне видання 
2016 
236 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. Куліца В. Твердохлєбов Д. Окладной А. Хаханова
"The Development Method for Evaluating the Saturation of Video Frame Blocks to Reduce the Processing Time of the Video Stream"
Видавник: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2016) p. 575 – 577

стаття 
закордонне видання 
2016 
237 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. В. Лаврик, А. Г. Снісаренко, Я. С.Снісаренко
"Профессиональная мотивація сотрудников рискоопасныхпрофессийкакпсихологическая проблема"
Видавник: «Modernpeculiaritiesoftheidentityformationandsocialadaptationinconditionsoftheliberalvaluescrisis”. Peer-reviewedmaterialsdigest (collectivemonograph) publishedfollowingtheresultsofthe CXVII InternationalResearchandPracticeConferenceand I stageoftheChampi

стаття 
закордонне видання 
2016 
238 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  А. В. Демченко
"Психологические особенности восприятия чрезвычайных ситуаций, как основа эффективной профессиональной деятельности"
Видавник: 131-ая Международная научно-практическая конференция «Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации» (London: IASHE, 2016.) Р.52-55.

стаття 
закордонне видання 
2016 
239 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. А. Мукомел, Л. І. Мохнар, М. В. Фомич
"Пасторальный тренинг как средство формирования профессиональной компетентности будущих специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины"
Видавник: 131-ая Международная научно-практическая конференция «Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации» (London: IASHE, 2016.) Р.52-55.

стаття 
закордонне видання 
2016 
240 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. А. Мукомел, Л. І.Мохнар
"Формирование ценностных ориентаций будущих специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины в процессе профессиональной подготовки"
Видавник: 117-ая Международная научно-практическая конференция «Современные особенности формирования личности и ее социальной адаптации в условиях кризиса либеральных ценностей» (London: IASHE, 2016.). – Р.65-69

стаття 
закордонне видання 
2016 
241 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. В. Бінецька
"Состояние разработки проблемы детского аутизма в Украине"
Видавник: 131-ая Международная научно-практическая конференция «Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации» (London: IASHE, 2016.) Р.52-55.

стаття 
закордонне видання 
2016 
242 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. А. Мукомел, Л. І. Мохнар, М. В. Фомич
"Пасторальный тренинг как средство формирования профессиональной компетентности будущих специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины"
Видавник: 131-ая Международная научно-практическая конференция «Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации» (London: IASHE, 2016.) Р.52-55.

стаття 
закордонне видання 
2016 
243 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. В. Лаврик, А. Г. Снісаренко, Я. С.Снісаренко
"Профессиональная мотивація сотрудников рискоопасныхпрофессийкакпсихологическая проблема"
Видавник: «Modernpeculiaritiesoftheidentityformationandsocialadaptationinconditionsoftheliberalvaluescrisis”. Peer-reviewedmaterialsdigest (collectivemonograph) publishedfollowingtheresultsofthe CXVII InternationalResearchandPracticeConferenceand I stageoftheChampi

стаття 
фахове видання 
2016 
246 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна
"Музичний фестиваль як європейський національно- культурний проект (на прикладі Черкаської області)"
Видавник: аукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 4. – Ч. 1. – С. 207–210.

стаття 
фахове видання 
2016 
247 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна
"Cultural-Artistic Life of Cherkasy Region in 1991–2001 Years in the Context of National Revival: Source Study Analysis of Problem"
Видавник: Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 106 (3). – С. 113–117.

стаття 
фахове видання 
2016 
248 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна
"Музичний фестиваль як європейський національно- культурний проект (на прикладі Черкаської області)"
Видавник: аукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 4. – Ч. 1. – С. 207–210.

стаття 
фахове видання 
2016 
249 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин
"До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі Східної української діаспори наприкінці ХХ ст.)"
Видавник: Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Число 25. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – (Серія : Історичні науки). – С. 25–34.

стаття 
фахове видання 
2016 
268 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В.
"Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass"
Видавник: Болгарія 2016, p. 308-313

стаття 
фахове видання 
2016 
269 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Стась С.В.
"Peculiarities of Calculating Hydrodynamic Characteristics of Non-steady Currents"
Видавник: Болгарія 2016. - p. 43-47

стаття 
фахове видання 
2016 
270 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Юрченко К.М., Юрченко В.М., Стась С.В.
"Элементы адаптивной технологии обучения и оценивания знаний специалистов службы гражданской защиты."
Видавник: Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип 29. - С. 214–221.323 С.

стаття 
2016 
292 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Використання сленгу у лінгвістичному та соціальному аспектах"
Видавник: Вісник наукового гуманітарного товариства: Наукові праці. – Черкаси: Вид-во ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – Вип. 16. – С. 87-91.

стаття 
2016 
293 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Т. Д. Чубіна
"100 лет после Чернобыльской катастрофы: исторические и социальные аспекты"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 16. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – С. 18-25.

стаття 
2016 
294 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Л. М. Горенко
"Деякі аспекти іконографії розп’яття"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. – Випуск 16. - 2016. - С.30-33.

стаття 
2016 
295 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. М. Косяк
"Позитивна мотивація навчальної діяльності як засіб розвитку пізнавальної активності курсантів ДСНС"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 16. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – С. 68-71.

стаття 
2016 
296 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  С. М. Косяк
"Дефінітивний ряд концептуалізації пам'яті в наукових дослідженнях"
Видавник: Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії // Збірник наукових праць. − Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 41-43.

стаття 
закордонне видання 
2016 
297 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Н. В. Фомич
"Psychosemantic analysis of theoretical concepts of professionally significant qualities of the person"
Видавник: Unitech. – 2016. – V.4. – Р. 222–225.

стаття 
2016 
298 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко
"Використання сленгу у лінгвістичному та соціальному аспектах"
Видавник: Вісник наукового гуманітарного товариства: Наукові праці. – Черкаси: Вид-во ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – Вип. 16. – С. 87-91.

стаття 
2016 
299 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Д. В. Усов
"Ідея суспільної угоди в сучасних філософських дискурсах"
Видавник: Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. – Випуск 16. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – С.57-66.

стаття 
2016 
300 
УДК: не зазначено
Авторський колектив:  Д. В. Усов
"Місце і роль суспільної угоди в сучасному соціумі"
Видавник: Соціально-економічні, політико-правові та соціокультурні процеси в Україні та світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. (02-03 червня 2016 р.). – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С.77-82.

стаття 
Scopus/Web of Science