Вступники, що вступають для здобуття ступеня бакалавра
(заочна форма навчання)

На основі атестату про повну загальну середню освіту

На основі здобутих ступенів вищої освіти