Вступники, що вступають для здобуття ступеня бакалавра
(денна форма навчання)

На основі атестату (свідоцтва) про повну загальну середню освіту

На основі здобутих ступенів вищої освіти