Документи необхідні для зарахуваннякопію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус";


копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО та ОКР молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка ЄФВВ/ЄВІ;


чотири кольорові фотокартки
розміром 3 х 4 см.


Облікова картка платника податків
(для реєстрацію на ЄВІ).